Zápisy

Zápisy do akademického roku 2019/2020

  • o termínech zápisu pro nově přijaté studenty do prvního roku studia - 1. ročníky. Podrobné informace a pokyny k zápisu jsou přijatému uchazeči zaslány poštou v dopise s rozhodnutím o přijetí.
  • o způsobu zápisu pro studenty, kteří chtějí ve studiu pokračovat - 2. a vyšší ročníky

 

Zápis do 1. ročníku bakalářského a magisterského navazujícího studia

3. 9. 2019   8:00 im2-p, ai2-p                           12:00 im3-k

4. 9. 2019   8:00 ai3-p

5. 9. 2019   8:00 mcr-p                                      12:00 im2-k, ai2-k

6. 9. 2019   8:00 im3-p

9. 9. 2019   8:00 fm-k                                        12:00 ai3-k

10. 9. 2019  8:00 fm-p                                       12:00 mcr-k

 

Náhradní zápis do 1. ročníku bakalářského a magisterského navazujícího studia

19. 9. 2019   8:00 ai2-p, im2-p, ai2-k, im2-k                 

20. 9. 2019   8:00 fm-p, mcr-p, ai3-p, im3-p     12:00 fm-k, mcr-k, ai3-k, im3-k

 

Zápis do 1. ročníku doktorského studia izm-p, izm-k, ai-p, ai-k

3. 9. 2019   9:00 

  

Zápis do 2. a vyšších ročníků bakalářského a magisterského navazujícího studia

2. 9. 2019 – 15. 9. 2019 samozápisy dle pokynů uvedených v rozpisu studijního oddělení

11. - 13. 9. 2019; 16. - 18. 9. 2019 náhradní termín zápisů na studijním oddělení

Termíny samozápisů, návod a pokyny pro zápis do ročníku

 

Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia izm-p, izm-k, ai-p, ai-k

3. 9. 2019 12:00                  (na studijním oddělení)