Věda a výzkum

Vědecká a odborná činnost fakulty je zaměřena zejména na tři hlavní směry:

 • Inteligentní systémy a přístupy pro podporu manažerských a jiných lidských aktivit
 • Chytrá řešení v počítačových prostředích
 • Kognitivní procesy a jejich podpora moderními ICT  

 

V rámci těchto vědecko-výzkumných směrů se pak jednotlivé týmy zaměřují na konkrétní oblasti:

 • aplikace matematiky v ekonomii
 • aplikace objektově orientovaných programových technologií
 • didaktika, metodika výuky jazyků
 • filosofické, axiologické, kulturně antropologické a etické souvislosti vzdělání, výuky, managementu znalostí
 • e-learning
 • management znalostí
 • metody soft computing a jejich aplikace
 • problematika investic a zavádění moderních výrobních technologií
 • projektování a tvorba informačních systémů
 • studium možností, využití a rozvíjení metod a prostředků interaktivního vzdělávání
 • systémy na podporu rozhodování
 • znalostní a expertní systémy a jejich aplikace
 • znalostní a informační technologie