Studentský klub archeologie UHK

O nás Vedení klubu Cíle klubu Kontakty

O nás

SKA je spolek studentů a příznivců katedry archeologie Filozofické fakulty UHK. Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada svolávaná minimálně jednou ročně. V čele klubu stojí trojčlenný výbor (předseda, místopředseda, pokladník) do kterého může během pravidelné roční volby kandidovat každý řádný člen. Řádným členem se může stát každý přihlášený student oboru archeologie FF UHK po zaplacení členského příspěvku. Mimořádným členem se může stát jakýkoliv absolvent oboru archeologie FF UHK jeho vyučující, nebo například zaměstnanec či jiný příznivce oboru. Mimořádný člen nemůže kandidovat do výboru klubu a nemá hlasovací právo.

Vedení klubu

Předseda: Mgr. Matouš Holas

Místopředseda: Viktor Vojtěch

Pokladník: Mgr. Štěpán Kravciv

 

Cíle klubu:

  • společná komunikace studentů archeologie napříč ročníky a jejich vzájemná podpora během studia zahrnující i mimo studijní aktivity vztahující se k problematice v oboru,
  • seznámení studentů prvního ročníku oboru archeologie s chodem na univerzitě a jejich začlenění do kolektivu studentů,
  • spolupráce s Katedrou archeologie FF UHK,
  • pořádání přednášek a exkurzí odborníků z oboru archeologie a příbuzných vědních disciplín,
  • účast na konferencích a jejich organizace,
  • navázání kontaktů a spolupráce s jinými vědeckými, vzdělávacími a výzkumnými institucemi,
  • přibližování a propagace archeologie veřejnosti,
  • propagace dobrého jména KARCH FF UHK,
  • publikační činnost.

Kontakty:

E-mail: archeoklub@uhk.cz