Politologický klub FF UHK

Politologický klub je spolek studentů a příznivců katedry politologie Filozofické fakulty UHK, jehož účelem je podpora vzdělávání v oboru politických a příbuzných společenských věd, rozvoj občanské a společenské odpovědnosti a informovanosti, jakož i reprezentace Univerzity Hradec Králové. 

Historie
 

Spolek vznikl při katedře politologie na FF UHK v roce 2011, mezi jeho zakladatele patří Ivča Dulovcová, Iva Hejtmánková, Bára Kaprálová a Martin Schmiedl. Již od samotného počátku si politologický klub kladl za cíl rozšiřovat znalosti z oboru politologie a to ať už v řadách studentstva, či laické veřejnosti. Toho se snažil docílit především pořádáním přednášek a debat s osobnostmi veřejného života. V uplynulých semestrech jste tak měli možnost dotazovat se profesorky Vladimíry Dvořákové (bývalé předsedkyně Akreditační komise České republiky), doktora Michaela Romancova (politického geografa a odborníka na Rusko), doktorky Blanky Fajkusové (bývalé velvyslankyně ČR v JAR), Sabiny Slonkové (investigativní novinářky a šéfredaktorky webu Neovlivní.cz), doktora Hynka Kmoníčka (toho času ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky) nebo doktorky Pavlíny Springerové a doktora Karla Kouby (odborníci na politiku Latinské Ameriky).  

Postupem času nedocházelo jen k obměně a nabírání nových členů, ale také k rozšíření záběru Politologického klubu. Na krátké období (zimní semestr 2016/2017) tak kupříkladu Studentský filmový klub nabízel návštěvníkům kinematografický zážitek s přesahem do politologie. O všech současných aktivitách klubu se můžete dočíst v sekci naše činnost. 

Klub je otevřený všem studentům i ostatním akademickým pracovníkům, kteří mají zájem o vzdělávání v oblasti sociálních věd.

Naše činnost
 

Hlavní pracovní náplní Politologického klubu i nadále zůstává pořádání polytematických přednášek a debat se zajímavými osobnostmi. 

Mimo to Politologický klub pořádá studentské konference a spolupracuje s dalšími organizacemi, mimo jiné například s Asociací pro mezinárodní otázky, nadací Forum2000 nebo Eurocentrem Hradec Králové. Ve spolupráci s Forum2000 proběhla v Hradci Králové již několikrát panelová diskuze v rámci Festivalu demokracie. Dále se snaží vést blog do kterého mají jeho členové, ale i studenti možnost přidávat komentáře o aktuálním dění ve světě
 

Největší akcí Politologický klubu je v současné době simulace jednání Poslanecké sněmovny, pořádaná pro studenty středních škol v Hradci Králové. Poprvé proběhla  simulace v akademickém roce 2015/2016 a v roce 2019 tak proběhne již 4. ročník. Účelem simulace je poskytnout studentům středních a vysokých škol osobní zkušenost z činnosti tohoto vrcholného orgánu české legislativy. Účastníci mají možnost zažít vyjednávání o koalici, debatovat na jednáních vlastních politických stran a v neposlední řadě hlasovat o zákonech. 
 

  

  

  


Kontakty

 

Veronika Hojná

Předsedkyně PK
e: veronika.hojna@uhk.cz

Dita Vrabčeková

Místopředsedkyně PK
e: dita.vrabcekova@uhk.cz

Aktuální dění sledujte na našich sociálních sítích.