Specifický výzkum

IMG_7060

V rámci studentské grantové soutěže na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové – specifického výzkumu mohou studenti magisterského i doktorského studia a akademičtí pracovníci podávat výzkumné projekty.

Filozofická fakulta každoročně touto grantovou soutěží podporuje výzkumné projekty v oblastech, jimiž se zabývá, tedy africká studia, archeologie, archivnictví, filozofie, historie, latinskoamerická studia, politologie, pomocné vědy historické, sociologie, sociální práce, výpočetní technika v humanitních vědách a v dalších oblastech výzkumu.

Studentská grantová soutěž má na FF tradici a každoročně je podpořeno několik desítek projektů, díky nimž se škola dostává stále významněji do povědomí odborníků i veřejnosti.
SGS se řídí Výnosem děkana.

Financované projekty SV pro rok 2019 naleznete zde:


zak. číslo pracoviště činnost součást příkazce operace / garant název projektu
2101 03230 1210 FF doc. Jaroslav Daneš Tragédie a válka
2102 03230 1210 FF dr. Matej Drobňák Empirické základy inferencialismu.
2103 03230 1210 FF dr. Marie Hrdá Etika jako aplikovaná disciplína
2104 03230 1210 FF doc. Jaroslav Daneš Platón o bohu: zbožnosti a štěstí
2105 03240 1210 FF dr. Karel Kouba Komparativní analýza latinskoamerické politiky
2106 03240 1210 FF dr. Jan Prouza Artisanální těžba zlata v Ghaně optikou místních médií – exkluze, odcizení a kriminalizace těžařů jako nástroj budování národní identity v kampani #StopGalamsey
2107 03250 1210 FF dr. Daniela Květenská Kompetence sociálních pracovníků při práci s oběťmi trestných činů v komplexu spolupráce pomáhajících profesí
2108 03250 1210 FF dr. Jan Hloušek Uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí
2109 03310 1210 FF doc. Eduard Droberjar Markomanské války na Malé Hané
2110 03310 1210 FF dr. Petr Hejhal Prospekce bojišť prusko-rakouské války z roku 1866 na území Královehradeckého kraje.
2111 03310 1210 FF dr. Tomáš Mangel Nedestruktivní výzkum vybraných archeologických lokalit doby laténské ve východních Čechách
2112 03310 1210 FF doc. Jaromír Kovárník Studentská archeologická konference: Archeologie. Kdo? Co? Kdy a kde?
2113 03380 1210 FF doc. Veronika Středová William Cecil a John Knox – Vývoj anglo-skotských vztahů v průběhu 16. století
2114 03380 1210 FF prof. Ondřej Felcman Mezinárodní doktorandská konference „Tři staletí v srdci Evropy“
2115 03380 1210 FF dr. Lenka Doová Křesťanství a společnost na periferii středověké Evropy
2116 03380 1210 FF doc. Veronika Středová Výroby knoflíků v Anglii v letech 1750–1920
2117 03380 1210 FF prof. Ondřej Felcman Stranické čistky v KV KSS Bratislava v letech 1949–1953 a jejich možné souvislosti s českým prostředím
2118 03380 1210 FF dr. Milan Sovilj České, slovenské a československé dějiny 20. století XIV. (Konference mladých vědeckých pracovníků)
2119 03380 1210 FF doc. Jiří Hutečka Národní identita a institucionální praxe v habsburské monarchii a Československu, 1914-1938
2120 03380 1210 FF prof. Ondřej Felcman Středočeská a dolnoslezská hřbitovní kultura, komparace modelových lokalit v období novověku
2121 03380 1210 FF doc. Martin Šandera Česká královská města pod vládou Matyáše Korvína (Plzeň, České Budějovice, Cheb)
2122 03380 1210 FF doc. Jiří Hutečka „Kontinuita a inovace.“ 4. mezinárodní konference o socialismu „Socijalizam na klupi“ Univerzita Juraje Dobrily v Pule, 26–28. září 2019
2123 03390 1210 FF doc. Jana Vojtíšková Tzv. Pergamenová kniha a Papírová kniha (Diplomatický rozbor dvou nejstarších dochovaných královédvorských městských knih)
2124 03390 1210 FF doc. Petr Grulich Specifikace skleněných fotografických negativů z konce 19. století.
2125 03390 1210 FF dr. Lenka Horáková Historiografické, sfragistické a správní aspekty výzkumu Církevních dějin ve Střední Evropě II
2126 03390 1210 FF doc. Jana Vojtíšková Počiatky krupinského práva
2127 03390 1210 FF dr. Polehla Petr Intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století
2128 03220 1210 FF Mgr. Petra Tlčimuková Česká společnost, náboženství a příroda: formování nové sociologie na průniku témat

 

 

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Vítězné projekty SV 2019 19. 6. 2019 353,77 kB
Vítězné projekty SV 2018_1.kolo 17. 6. 2019 359,94 kB
Specifický výzkum 2016 17. 6. 2019 26,56 MB
Výsledky SGS 2016 17. 6. 2019 428,57 kB
Vítězné projekty SV 2017_2.kolo 17. 6. 2019 392,59 kB
Vítězné projekty SV 2017_1.kolo 17. 6. 2019 400,14 kB
Specifický výzkum 2017 17. 6. 2019 31,3 MB
Specifický výzkum 2018 17. 6. 2019 12,88 MB

Nabídka sekce: Granty a projekty