Odborné časopisy FF UHK

Filozofická fakulta podporuje vydávání celkem 4 časopisů ať už v tištěné či online podobě. Jedná se o časopisy Živá archeologie, Filozofie Dnes, Východočeské listy historické a Modern Africa. Finanční podpora je zajištěna z prostředků Ediční rady, která každý rok zajišťuje finance na tisk, recenze, editory a další potřebné náklady k vydání časopisů.