Vědecké pozice a mobility

group-businesspeople-using-digital-tablet-260nw-522883786

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů rozvoje fakulty je internacionalizace vědy. Fakulta podporuje zaměstnávání mladých nadějných vědců, účastní se projektů zaměřených na mobility. V posledních letech na fakultě hostují významní odborníci a výzkumníci ze zahraničí.