Mimoevropské mobility

FF UHK již několik let podporuje studentské výjezdy do mimoevropských oblastí. Studijní pobyty v Latinské Americe a Africe jsou určeny pouze pro studenty navazujícího magisterského a doktorského studia,  prezenční i kombinovaná forma studia. Studijní pobyty v Asii a USA jsou otevřeny pro všechny studenty. 

Výběrová řízení na mimoevropské studijní mobility se zpravidla konají dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Po dodání požadovaných materiálů (přihláška, motivační dopis, strukturovaný životopis a průběh studia) se koná ústní pohovor.  Nabídka partnerských institucí se neustále rozšiřuje, výběrová řízení nemusí být vypsána na všechny destinace.

Stipendijní podpora se řídí výnosem děkanky č. 10/2017. Žádost v editovatelné podobě.

Kritéria výběru studentů na studijní pobyty:

  • Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v cizím jazyce - v příslušném jazyce dle univerzity, na níž má uchazeč zájem studovat.
  • Motivace ke studiu v zahraničí, motivace ke studiu na příslušné univerzitě. 
  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Aktivity (katederní i mimokatederní) související s oborem studia či danou mobilitou.

 

Kromě již tradičních studijních pobytů je podpora směřována i na praktické stáže - pobočky Czech Trade, velvyslanectví ČR či neziskové organizace.

Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení FF UHK (kancelář 23 160).