Praxe

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové podporuje praktické tuzemské stáže studentů, které lze zařadit do studijního plánu studenta a získat za ně kredity. Cílem předmětů Volitelná individuální praxe 1 a Volitelná individuální praxe 2 je snížení studijní neúspěšnosti a podpora uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

 
Vaše žádosti o praxe společně s životopisy a případně dotazy posílejte na e-mail:  ff.praxe@uhk.cz

 

 

     Aktivita je součástí projektu "Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové", 
     reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427