Aktuální nabídka praxí a stáží

notes-4121949_640

Volitelná individuální praxe 1,2

Cílem předmětu Volitelná individuální praxe 1, resp. 2 je posílit praktické dovednosti a kompetence studujících.
Studující v rámci předmětu absolvuje individuální praxi v relevantní instituci dle vlastní volby. V závislosti na studovaném oboru se může jednat o orgány veřejné či státní správy, neziskové organizace, podniky apod. Seznam institucí, kde studenti FF UHK mohou stáže praxe, je pro některé obory k dispozici na webu FF UHK v sekci Praxe a stáže. Student může individuálně oslovit jiné instituce.

 

Aktuální nabídka praxí a stáží

 

LETNÍ STÁŽ VE ZPRAVODAJSTVÍ ČT (ZA KREDITY)

NPÚ hledá sezónní průvodce -  pro studenty UHK (PLACENÁ STÁŽ)

Praxe studentů Revitalizace KUKS - pro studenty HIU a KPVHA (ZA KREDITY)

Praxe v České rozhlase - Tvorba uměleckých pořadů - pro studenty UHK (ZA KREDITY)

Praxe v Muzeu východních Čech v HK - pro studenty historických oborů (ZA KREDITY)

EUROCENTRUM HK - tvorba vzdělávací okruhů - pro studenty KPOL a HIU (ZA KREDITY)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - pro studenty UHK (PLACENÁ STÁŽ)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor kultury a památkové péče  (ZA KREDITY)

Garamon - stáže ve vydavatelství - pro všechny studenty FF UHK  (ZA KREDITY)


Požadavky na studenta 
Předmět je určen pouze pro studenty Filozofické fakulty. 

Studující jsou povinni:
Před praxí:
1) Vyplnit formulář žádosti o realizaci praxe s údaji o zamýšlené praxi a potvrzením o přijetí na praxi od přijímací instituce. Tato žádost se překládá ke schválení vedoucímu pracoviště, které administruje příslušný studijní obor, a to nejpozději tři týdny před zamýšlenou realizací praxe.
2) Odevzdat smlouvu o praxi, zajistit podpis zástupce přijímací instituce, předat smlouvu vedoucímu pracoviště, které zajistí podpis děkana. 

Po praxi:
1) Neprodleně odevzdat vedoucímu pracoviště, které administruje příslušný studijní obor, potvrzení o absolvování praxe (včetně hodnocení ze strany přijímací instituce).
2) Odevzdat závěrečnou zprávu, kde studující zhodnotí obsah, cíle a přínos absolvované praxe. 
Tyto materiály je nutno dodat neprodleně, nejpozději do týdne po skončení praxe.
Potřebné formuláře (včetně smlouvy o praxi) a další informace jsou k dispozici na webu FF UHK v sekci Praxe - Aktuální nabídka praxí a stáží.

 

Možnost proplácení cestovních výloh:
Výnos děkanky FF UHK č. 19/2018 - Mimořádná stipendia na podporu studentů FF UHK


       Aktivita je součástí projektu "Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové", 
       reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
VIP_Smlouva_praxe 1. 7. 2019 35,5 kB
VIP_Žádost_o_realizaci_praxe 12. 6. 2019 41,14 kB
VIP_Závěrečná_zpráva_studenta 12. 6. 2019 41,54 kB
VIP_Potvrzení_o_absolování_praxe_a_hodnocení 12. 6. 2019 42,37 kB