Výsledky vědy a výzkumu

typewriter-801921__340

Hodnocení vědeckých výsledků a výstupů projektů se řídí Metodikou RVVI 17+, zadávací dokumentací poskytovatelů a vnitřními předpisy fakulty.

Vědecká činnost  pracovníků FF UHK podléhá pravidlům stanoveným Zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 a platnou Metodikou M17+.

Seznam všech publikačních výstupů zaměstnanců FF UHK naleznete v OBD. Přehled výstupů zařazených v RIV naleznete zde.

Odměňování publikačních výstupů a vědecké práce akademických pracovníků se řídí Výnosy děkanky č. 09/2018 a č. 02/2018, kde jsou blíže specifikována kritéria hodnocení vědecké činnosti zaměstnanců a studentů fakulty.

Publikace vydané s podporou Ediční rady FF lze zakoupit v našem e-shopu.

 

Po přihlášení lze využít k vědecké práci databáze ScopusWeb of Science.

Veřejně přístupné databáze naleznete na těchto odkazech:

https://www.scimagojr.com/

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

 

Do dalších databází a elektronických zdrojů provozovaných Univerzitní knihovnou naleznete přístup zde.