Zahraničí

Zahraniční oddělení zajišťuje zahraniční agendu FF UHK - administruje vyjíždějící studenty (program Erasmus+, latinskoamerické, africké a asijské mobility, mobility v rámci dalších mobilitních programů), přijíždějící studenty, zaměstnanecké mobility, zahraniční experty na krátkodobé pobyty.

Investice do vzdělání v zahraničí je tou nejlepší investicí do budoucna! Zahraniční mobilita Vás posune nejen po odborné ale i osobní stránce!

 

Zájemci o zahraniční mobility rádi přivítáme v kanceláři Zahraničního oddělení (viz kontakty). Velkou podporu poskytují i katederní koordinátoři internacionalizace:

 
Fakultní koordinátor  Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
Katedra archeologie Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Historický ústav Mgr. Milan Sovilj Ph.D.
Katedra filozofie a společenských věd Mgr. et Mgr. Michal Rigel
Katedra politologie Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Katedra pomocných věd historických a archivnictví doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Katedra sociologie Mgr. Petra Tlčimuková
Ústav sociální práce Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

 

Každý student vyjíždějící na zahraniční mobilitu musí doložit cestovní pojištění. Výše a limity se řídí směrnicí kvestora č. 2/2013. Nabídka ERV pojišťovny.

Před zahraniční mobilitou je student povinen se seznámit s bezpečnostním protokolem pro zahraniční studentské mobility.