Ostatní mobility

GXDZ7524

AIA, AKTION, CEEPUS, DAAD, KAAD, Fullbright...

Podpora střednědobých a dlouhodobých mobilit 
Od roku 2017 nabízí FF UHK speciální stipendium pro studenty, kteří stráví min. 31 dnů v zahraničí a budou rozvíjet své znalosti v oboru, který na FF UHK studují. Finanční podpora je ve rozdělena na pobytové a cestovní stipendium dle destinace a vzdálenosti od ČR. Podrobnosti najdete ve Výnosu děkanky FF UHK č. 10/2017. V případě zájmu o tuto podporu ze strany FF UHK prosím vyplňte Přílohu č. 1 tohoto Výnosu (Žádost o přiznání stipendia na zahraniční mobilitu), dejte ji k potvrzení svému katedernímu koordinátorovi pro internacionalizaci (v případě Ph.D. studentů svému školiteli) a přineste ji do kanceláře Zahraničního oddělení.

FF UHK také podporuje mimořádné zahraniční cesty doktorandů, které nemohou být financovány z jiných zdrojů. Tato podpora se řídí Výnosem děkanky FF UHK č. 15/2018. Pokud máte zájem o tuto formu podpory od FF UHK, vyplňte, prosím, Žádost o financování mimořádné zahraniční cesty, která je přílohou tohoto výnosu, dejte ji k potvrzení svému školiteli a vedoucímu katedry, a poté ji přineste do kanceláře Zahraničního oddělení.

 Veškeré dotazy směřujte na tomas.hercik@uhk.cz

 

Další možnosti zahraničních mobilit:

Stipendia Akademické informační agentury

Zde najdete základní informace o stipendiích AIA pro vysokoškolské studenty. Pokud máte zájem o nějakou konkrétní zemi, zkuste najít stipendium přes vyhledávač. Sledujte aktuální nabídky AIA (momentálně je vypsáno např. VŘ na stipendia mexické vlády pro letní kurz mexického jazyka a kultury).

 

AKTION

Program spolupráce mezi českými a rakouskými univerzitami.

Zde je nutný příslib přijetí od hostitelské rakouské univerzity (pedagoga, kterého student kontaktuje individuálně), doporučení od dvou pedagogů z UHK a také dostatečná znalost NJ či AJ.
Deadline vždy:
15. 3. na zimní semestr
31. 10. na letní semestr

Více informací o programu najdete ZDE, informace o konkrétních požadovaných dokumentech a podmínkách potom ZDE.

 

CEEPUS
- středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit
- FF UHK není v žádné síti, ale lze využít tzv. freemover program
- destinace: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko,
Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a také
univerzita v Prištině v Kosovu
- vyjíždět mohou pouze studenti denního studia, musí přitom mít ukončený druhý semestr, vyjet tedy mohou studenti od druhého ročníku výše
- minimálně 21 dní, maximálně 10 měsíců
- nutný zvací dopis od zahraniční instituce a dva doporučující dopisy z domovské univerzity
- deadline: 30. 11. pro letní semestr, na zimní lze vyjet jen výjimečně po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří
- více informací o programu a všech náležitostech ZDE a ZDE

 

Česko-německý fond budoucnosti - Německo
- studenti všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů
- délka pobytu jeden nebo dva semestry, nesmí právě ukončit jiný studijní pobyt v Německu a nesmí zároveň
pobírat jiné stipendium
- více informací ZDE

 

Katolická akademická služba pro cizince – Německo (KAAD)
- délka pobytu 2-36 měsíců, nejen studijní ale i badatelské pobyty
- deadline dvakrát ročně: vždy 15. 1. a 30. 6.
- více informací ZDE

 

Německá akademická výměnná služba (DAAD) – Německo
- studijní a výzkumné pobyty v délce 1 – 10 měsíců
- více informací a odkazy na různé druhy stipendií naleznete ZDE

 

Bayhost – Německo
- jednoroční studijní pobyty na univerzitách v Bavorsku, které mohou být prodlouženy až na tři roky
- více informací ZDE

 

Visegrad Scholarship Program
- Mgr. a Ph.D. studenti, délka pobytu minimálně 1, maximálně 2 semestry
- destinace: Maďarsko, Polsko, Slovensko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Moldávie, Kosovo
- deadline: vždy 15.3.
- více informací ZDE

 

Fulbrightovo stipendium
- určeno pro studium či výzkum na úrovni Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory
- možnosti: výzkumný pobyt (visiting research), celé studium (degree), studijní pobyt (nondegree, akademický rok – 9 měsíců)
- nutná velmi dobrá znalost angličtiny
- výborné studijní výsledky během studia na domovské univerzitě
- deadline: 1. 9. na další rok
- více informací ZDE

 

Akce Marie Curie
- server na vyhledávání volných pozic pro stážisty v celé EU

Slovenský stipendijní program – Slovensko
- nutné pozvání od univerzity nebo instituce oprávněné realizovat doktorský studijní program na Slovensku
- délka 1 až 2 semestry
- deadline: 31. 10. do 16:00 na letní semestr, 30. 4. do 16:00 na zimní semestr následujícího akademického roku
- více informací ZDE