Oddělení vědy a výzkumu

Oddělení vědy a výzkumu je pověřeno vedením agendy a správou níže uvedených aktivit a činností. Je samostatným orgánem přímo odpovědným vedení Filozofické fakulty.

 

 

Personální složení:

Proděkan pro vědu a výzkum: Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.

Odborné referentky:

Ing. Petra Dosedlová - mobility, ediční rada, IRT, propagace VaV

Bc. Zuzana Řezníčková - projekty externích poskytovatelů, SV, profesorská a habilitační řízení

Ing. Veronika Škodrnová - IGS, konference, doplňková činnost

 

Oddělení vědy a výzkumu zpracovává agendu:

  • Externí projekty (GA ČR, TA ČR, NAKI, atp.)
  • Interní projekty (SV, IGS)
  • Excelentní projekty (IRT)
  • Habilitační řízení
  • Řízení ke jmenování profesorem
  • Dlouhodobé mobility hostujících odborníků
  • Ediční rada
  • Smluvní výzkum

Nabídka sekce: Databáze