Asie a USA

IMG_20180906_171218

Studijní pobyty

Filozofická fakulta UHK plánuje vypsat výběrové řízení na mimoevropské mobility 2019/2020 pro studenty jakéhokoliv bakalářského, navazujícího magisterského studia a doktorského studia na FF UHK (prezenční i kombinovaná forma studia), včetně studentů ÚSP UHK. Studijní pobyt je plánován na letní semestr akademického roku 2019/2020. Výběrové řízení bude vypsáno v létě 2019. V nabídce se nemusí objevit všechny partnerské univerzity FF UHK.

Před podáním přihlášky doporučujeme si ověřit, že Vámi studovaný obor (či obor příbuzný) je na dané univerzitě (webové stránky partnerské instituce). Ověřit doporučujeme i rozložení semestru během roku (např. LS Korea začíná již v lednu). FF UHK si vyhrazuje právo na zrušení plánovaného studijního pobytu (např. z důvodu špatné bezpečnostní situace v zemi).

Finanční podmínky výjezdu se odvíjí od délky pobytu a vzdálenosti destinaci - podrobně Výnos děkanky č. 10/2017 o stipendijní podpoře zahraničních mobilit.

Upozornění: mimoevropské mobility NEJSOU pod programem ERASMUS, jsou financovány z jiných fakultních zdrojů. Proto pro ně platí pravidla, která jsou uveřejněna na této stránce. V případě dotazů se neváhejte zeptat!
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF - Zahraniční oddělení (kancelář 23 160).

Odborné stáže

Filozofická fakulta UHK se snaží svým studentům nabídnout kvalitní odborné stáže i v mimoevropských oblastech (pro stáže v Evropě navštivte stránku Erasmus praktické stáže). Výše stipendia se odvíjí od délky pobytu a destinace. Nedávno uskutečněné stáže:

  • Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, Taiwan
  • České centrum Moskva, Rusko
  • Austro-Israeli Expedition to LACHISH, Izrael

FF UHK uzavřela dohodu o spolupráci s Czech Center Museum Houston, zájemci o stáž v této instituci se mohou obracet na martina.eliasovova@uhk.cz.  Předpokládá se spolupráce v oblasti stáží a výzkumu (včetně témat závěrečných prací).

Nabídka sekce: Mimoevropské mobility