Asie a USA

IMG_20180906_171218

Studijní pobyty

Filozofická fakulta UHK plánuje vypsat výběrové řízení na mimoevropské mobility 2019/2020 pro studenty jakéhokoliv bakalářského, navazujícího magisterského studia a doktorského studia na FF UHK (prezenční i kombinovaná forma studia), včetně studentů ÚSP UHK.
Studijní pobyt je plánován na letní semestr akademického roku 2019/2020. Podrobnosti najdete zde.

Vyžadované dokumenty zasílejte do 6. října 2019 na martina.eliasova@uhk.cz:
 • přihlášku (zde) - formát xls, název souboru Přihláška_příjmení
 • motivační dopis – rozsah max. 1A4, formát pdf, Brazílie a Kapverdy portugalsky; Afrika a USA anglicky; ostatní země španělsky; název souboru MD_příjmení,
 • strukturovaný životopis - rozsah max. 2 A4, formát pdf, v jazyce výuky dané univerzity, název souboru CV_příjmení
 • průběh studia ze systému STAG – formát pdf, název STAG_příjmení (případně výpis známek z předchozího studia, pokud na UHK začínáte studovat v září 2019)
 • předmět emailu: Přihláška LA/Přihláška AF/Přihláška USA
 • dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.

 

Destinace:

 • Russian-Armenian University, Armenia
 • Yerevan State University, Armenia
 • Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University-United International College, China
 • Yangtze University, China
 • Nanjing Agricultural University, China
 • Georgian Technical University, Georgia
 • Lingnan University, Hong Kong
 • The Education University of Hong Kong, Hong Kong
 • Kazakh Ablai Khan University of International Relations & World Languages, Kazakhstan
 • Russian New University, Russia
 • Institute for the Humanities and Information Technologies (IGUMO), Russia
 • Hanshin University, South Korea
 • Kookmin University, South Korea
 • Sangmyung University, South Korea
 • Soongsil University, South Korea
 • Myongji University, South Korea
 • National Cheng Kung University, Taiwan
 • National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
 • Soochow University, Taiwan
 • National University of Ostroh Academy, Ukraine
 • University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • Howard University, USA (tato univerzita je určena pouze pro Ph.D. studenty Afrických studií)
 • University of Delaware, USA – pouze pro studenty archeologie

 

Před podáním přihlášky doporučujeme si ověřit, že Vámi studovaný obor (či obor příbuzný) je na dané univerzitě (webové stránky partnerské instituce). Ověřit doporučujeme i rozložení semestru během roku (např. LS Korea začíná již v lednu). FF UHK si vyhrazuje právo na zrušení plánovaného studijního pobytu (např. z důvodu špatné bezpečnostní situace v zemi).

Finanční podmínky výjezdu se odvíjí od délky pobytu a vzdálenosti destinaci - podrobně Výnos děkanky č. 10/2017 o stipendijní podpoře zahraničních mobilit.

Upozornění: mimoevropské mobility NEJSOU pod programem ERASMUS, jsou financovány z jiných fakultních zdrojů. Proto pro ně platí pravidla, která jsou uveřejněna na této stránce. V případě dotazů se neváhejte zeptat!
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF - Zahraniční oddělení (kancelář 23 160).

Odborné stáže

Filozofická fakulta UHK se snaží svým studentům nabídnout kvalitní odborné stáže i v mimoevropských oblastech (pro stáže v Evropě navštivte stránku Erasmus praktické stáže). Výše stipendia se odvíjí od délky pobytu a destinace. Nedávno uskutečněné stáže:

 • Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, Taiwan
 • České centrum Moskva, Rusko
 • Austro-Israeli Expedition to LACHISH, Izrael

FF UHK uzavřela dohodu o spolupráci s Czech Center Museum Houston, zájemci o stáž v této instituci se mohou obracet na martina.eliasovova@uhk.cz.  Předpokládá se spolupráce v oblasti stáží a výzkumu (včetně témat závěrečných prací).

Nabídka sekce: Mimoevropské mobility