Praktické stáže

Faro

Erasmus praktické stáže 

Erasmus praktická stáž představuje možnost získání praxe v oboru studia, délka stáže je 2-12 měsíců. Student si zaměstnavatele hledá sám s podporou ze strany katederního koordinátora internacionalizace a zahraničního oddělení FF UHK, bohatou inspiraci poskytuje databáze NAEP. Příklady vhodných zaměstnavatelů:

 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce nebo nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby
 • jak zaměstnavatele informovat o tom, co je to Erasmus stáž?
 • pozor na organizace, ve kterých nelze vykonávat Erasmus praktickou stáž: BLACK LIST
 • Příklady stáží našich studentů a spolupracující organizace:

KPOL      KFSV       KSOC          KARCH     KPVHA     ÚSP

Kritéria výběru studentů: jazyková vybavenost, dosavadní studijní výsledky, propojení praktické stáže s oborovým zaměřením uchazeče.

Pro akademický rok 2019/2020 FF podporuje mobility navýšením stipendia.

Stáže 2019/2020

Stáže lze realizovat od 1/6/2019 do 30/9/2020. Výběrové řízení probíhá průběžně během akademického roku - cca do 14 dnů od podání kompletní přihlášky. Požadované dokumenty k výběrovému řízení zašlete na martina.eliasova@uhk.cz:

 

 • Přihlášku 2019-20 – formát MS Excel, název souboru Přihláška_příjmení
 • Životopis – v jazyce stáže, rozsah max. 2 A4, formát pdf, název souboru CV_příjmení
 • Zvací dopis od zaměstnavatele, ve kterém je podrobně uveden obsah a termín stáže - příklad dopisu
 • Průběh studia - návod na získání tohoto dokumentu ze STAGU naleznete v sekci dokumenty, formát pdf, název Průběh_příjmení
 • Dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.
 • Předmět emailu: Přihláška Erasmus stáže

Výše stipendií pro akademický rok 2019/2020 se odvíjí od cílové destinace (540 EUR, 690 EUR, 780 EUR).

Aktuální nabídky stáží