Studijní pobyty

Granada2

Rozšiřte si své studijní obzory a studujte v Evropě!

Vyhlašujeme další kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v letním semestru akademického roku 2019/2020.

Deadline na přihlášení: 31. října 2019

Kde se přihlásit? Přihlášení probíhá přes aplikaci: https://verso.uhk.cz

Uživatelské jméno a heslo jsou stejné jako do ostatních univerzitních systémů. Uživatelské jméno zadávejte bez @uhk.cz.

 Kam vyjet?

Seznam platných smluv pro jednotlivé katedry naleznete zde:

Politologie

Historie

Archivnictví

Archeologie

Filozofie

Sociologie

Sociální práce

 

Jaká jsou stipendia? Přehled stipendií

Co připravit?

K přihlášce je třeba doložit následující dokumenty:

  • Motivační dopis - rozsah max. 1 A4, adresován vedoucímu výběrové komise – dr. Jan Prouza, v NJ pro německy mluvící země, ve FJ pro Francii, v ŠJ pro Španělsko, v ČJ pro Slovensko, ostatní země AJ; formát pdf, název souboru MD_jméno_příjmení
  • Životopis – rozsah max. 2 A4, formát pdf; v NJ pro německy mluvící země, ve FJ pro Francii, v ŠJ pro Španělsko, v ČJ pro Slovensko; název souboru  CV_jméno_příjmení
  • Výpis studijních výsledků – ze systému STAG, formát pdf, název STAG_příjmení

 

Jak probíhá výběrové řízení? každý uchazeč obdrží email s přesným termínem a časem pohovoru.

Jaká jsou kritéria výběru studentů? jazyková vybavenost, kvalita motivačního dopisu, dosavadní studijní výsledky, propojení studijního pobytu s oborovým zaměřením uchazeče, kvalita ústní prezentace uchazeče.

V případě dotazů se prosím obracejte na Mgr. Markétu Bořilovou (marketa.machacova@uhk.cz, 493 331 218), kancelář Zahraničního oddělení FF UHK – 2. patro budovy FF.