Studijní pobyty

Holbova_1 (3)

Na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ lze vyjet v letním semestru 2019/2020 na partnerské univerzity.

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020 bylo ukončeno. 

Další kolo pro přihlášení bude vyhlášeno v průběhu září 2019. Seznam platných smluv pro jednotlivé katedry naleznete zde:

Politologie

Historie

Archivnictví

Archeologie

Filozofie

Sociologie

Sociální práce

Přihlášení probíhá přes aplikaci: https://mobility.uhk.cz

K přihlášce je třeba doložit následující dokumenty:

  • Motivační dopis - rozsah max. 1 A4, adresován vedoucímu výběrové komise – dr. Jan Prouza, v NJ pro německy mluvící země, ve FJ pro Francii, v ŠJ pro Španělsko, v ČJ pro Slovensko, ostatní země AJ; formát pdf, název souboru MD_jméno_příjmení
  • Životopis – rozsah max. 2 A4, formát pdf; v NJ pro německy mluvící země, ve FJ pro Francii, v ŠJ pro Španělsko, v ČJ pro Slovensko; název souboru  CV_jméno_příjmení
  • Výpis studijních výsledků – ze systému STAG, formát pdf, název STAG_příjmení
  • Dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.

 

Výběrové řízení – každý uchazeč obdrží email s přesným termínem a časem pohovoru.

Kritéria výběru studentů: jazyková vybavenost, kvalita motivačního dopisu, dosavadní studijní výsledky, propojení studijního pobytu s oborovým zaměřením uchazeče, kvalita ústní prezentace uchazeče.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na Mgr. Markétu Machačovou (marketa.machacova@uhk.cz, 493 331 218), kancelář Zahraničního oddělení FF UHK – 2. patro budovy FF.