PostDoc

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pěstuje mezinárodní vědeckovýzkumné prostředí a nabízí spolupráci a možnost podílet se na výzkumných projektech, ať už na území České republiky, tak i v zahraničí.

Dr. Sunwoo Lee (ve spolupráci s Fakultou informačního managementu - 05/2018-04/2020)

 

 Dr. Lee je působí na katedře Filozofie a sociálních věd. Vystudovala také metodologii výzkumu v oblasti zdravotnických věd. Její výzkumný zájem spočívá především ve společenských a behaviorálních vědách, stárnutí se zaměřením na kontext kvality života, sociálního blahobytu, fyzické aktivity a volného času. Jedna ze studií byla nedávno v evropském časopise Public Health.

 Dr. Lee je odborníkem na analýzu kvantitativních dat, který využívá pokročilou statistickou techniku, jako je CFA a SEM, a také se zajímá o dlouhodobé modelování sociálních vztahů starších dospělých spojených s jejich duševním a fyzickým zdravím. Je vedoucím autorem řady příspěvků prezentovaných na odborných konferencích a spoluautorkou řady publikací v oblasti zdraví a stárnutí.

Jejím dvouletým výzkumným projektem na Filozofické fakultě UHK se snaží lépe porozumět antecedentům a důsledkům osamělosti u českých starších dospělých s důrazem na její korelace a souvislost se společenským a emočním blahem.

Mgr. Josef Wilczek, Ph.D. (katedra Archeologie - 06/2018-04/2020)

Dr. Josef Wilczek je absolventem oboru archeologie Masarykovy univerzity v Brně a Université de Bourgogne – Franche Comté v Dijonu, kde v současné době též pedagogicky působí. Zabývá především aplikací kvantitativních metod v přírodních a společenských vědách, zejména analýzou tvaru a automatizovanou systematizací a rozpoznáváním živých a neživých objektů z různých regionů a časových období (např. skalních rytin ve Francii, stop dinosaurů v Maroku, reliktů pohřební krajiny v Mongolsku, či seker z doby bronzové v západní Evropě). 


Těžištěm jeho angažmá na Katedře archeologie FF UHK je projekt “Automatizovaná dokumentace, klasifikace a vyhledávání archeologických artefaktů”. Projekt vychází ze současného stavu dokumentačních technik a typologických analýz a je zaměřen na keramiku. Jak tvorba ilustrací, tak typologií jsou považovány za časově náročné aktivity, výsledné kresby a typologická schémata, jakkoliv detailně vypracovány, jsou často vnímány jako subjektivní a nepřesné.


Navrhovaný projekt si klade za cíl přispět k překonání těchto problémů za pomocí nejnovějších poznatků z oborů matematiky, biologie, fyziky, informatiky a archeologie. Jeho záměrem je vytvořit snadno použitelnou počítačovou aplikaci pro tvorbu ilustrací, klasifikací a automatického vyhledávání keramiky pro zjednodušení práce s archeologickými artefakty. Během pobytu v Hradci Králové bude J. Wilczek též přednášet problematiku doby železné v Evropě a moderní kvantitativní metody analýzy tvaru v archeologii.

 

Mgr. Petra Svačinová, Ph.D. (katedra Politologie - 09/2018-04/2020)

Petra Svačinová vystudovala politologii na Masarykově univerzitě, kde v roce 2018 získala doktorát. Během doktorského studia působila jako členka týmu ve dvou grantových projektech zaměřených na kvalitu demokracie v České republice, a výzkum stran politických podnikatelů. Odborně se zaměřuje především na výzkum koaličního vládnutí, vnitřní organizace politických stran, a také lokální politiku. Jejím dosud největším publikačním úspěchem je spoluautorství na článku Local and More Local: Impact of Size and

Organization of Local Municipal Communities on Candidacy, který vyšel v časopise Political Geography.
Publikovala také v Sociologickém časopise (text Slibem nezarmoutíš? Naplňování socioekonomických legislativních slibů českých vládních stran (2006–2015)), a je autorkou či spoluautorkou několika kapitol v českých i zahraničních knihách.

Během svého působení na postdoktorandské pozici na FF UHK bude pracovat na projektu "Vliv politických a osobnostních vlastností ministrů a jejich působení v koaličních vládách v Evropě". 

 

Dr. phil. Naděžda Rudik (katedra Pomocných věd a archivnictví) - 05/2018-12/2018

Dr. Naděžda Rudik působí jako odborná asistentka v Ústavu staré orientalistiky na Univerzitě v Lipsku a v Semináři staré orientalistiky na Univerzitě v Göttingen, kde se podílí na řešení projektu o mezopotamské mytologii.

V Lipsku spolupracovala na projektu etymologického slovníku akkadštiny. Působila i na Ruské státní univerzitě humanitních věd v Moskvě a v Ústavu pro blízkovýchodní jazyky a kultury na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně jako lektorka mezopotamské filologie. V roce 2007 se podílela na organizaci každoročního světového asyriologického kongresu “Rencontre Assyriologique Internationale” v Moskvě a Petěrburgu.

Ve výzkumu se zaměřuje na sumerský jazyk a literaturu, především s magickým a náboženským obsahem. Za FF UHK uveřejní studie ve vědeckých časopisech zanesených v databázi SCOPUS. Budou věnovány struktuře a charakteristice verše v sumerských literárních textech.