Modern Africa

Modern Africa: Politics, History and Society je recenzovaný vědecký open-access časopis, vydávaný FF UHK. Časopis vychází dvakrát ročně v angličtině. Cílem časopisu je publikovat originální texty, které pokrývají důležitá politická, sociální a historická témata ohledně Afriky. Redakce zejména podporuje interdisciplinární přístup ke studiu. Publikované články tak pokrývají širokou paletu přístupů od politologie přes historii a sociologii až k antropologii či environmentálním a rozvojovým studiím.

V současnosti je Modern Africa abstrahována či indexována v European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus), EBSCO Sociology Source, Google Scholar, DOAJ or International Political Science Abstracts (on selective basis). Nově naleznete Modern Africa taktéž v databázi Scopus.

Časopis Modern Africa také naleznete na Facebooku či Twitteru.