TA ČR

Eta

FF UHK se momentálně zapojuje do programu Éta Technologické agentury ČR níže uvedenými projekty.

Česká republika – Technologická agentura České republiky - Program ÉTA

 

Číslo projektu: TL01000312 s názvem Analýza sociálnı́ situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny-Rychnov n/Kněžnou

Datum zahájení a ukončení projektu 05/2018 - 04/2022

Klíčová osoba řešitelského týmu: PhDr. Michal Tošner Ph.D.

 

Číslo projektu: TL02000161 s názvem Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele

Datum zahájení a ukončení projektu 01/2019 – 12/2021

Klíčová osoba řešitelského týmu: PhDr. Josef Bernard Ph.D.

 

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Škodrnová, e-mail: veronika.skodrnova@uhk.cz

Nabídka sekce: Granty a projekty