IGS

Na FF UHK je každoročně vyhlašována interní grantová soutěž.

Soutěž o projekty Interní grantové soutěže se zaměřuje na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Interní grantová soutěž se v roce 2019 řídí Výnosem děkanky FF UHK č. 28/2018. 

Soutěž pro rok 2020 bude vyhlášena v prosinci 2019.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Škodrnová, e-mail: veronika.skodrnova@uhk.cz

V roce 2019 jsou podpořeny následující projekty:

Řešitel/ka Název projektu
Mgr. Ladislav Rytíř Výzkum polního opevnění se sedmileté války u Nebes u Aše.
Mgr. Jaroš Filip PhD. Letní škola filosofie a společenských věd 2019.
Mgr. Eva Schimerová Přednáškový cyklus – Vybrané problémy doby bronzové.
doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. Města západních Čech pohledem urbánní historie a církevních dějin (Exkurze pro studenty historických oborů FF UHK II).
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. Studentská exkurze.
Mgr. et Mgr. Michal Rigel Filozofická olympiáda.
Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. Praktická ukázka archeologických nedestruktivních metod v lesním prostředí.
JUDr. et Mgr. Filip Rigel, Ph.D. Podpora internacionalizace studentů ÚSP.
PhDr. Štěpánka Rubešová, Ph.D. Český jazyk pro život a studium incoming  studentů na FF UHK.
Mgr. Markéta Panoušková, Ph.D. Člověk a město – vytvoření studijních materiálů.
Mgr. Petr Polehla, Ph.D. Výuková pomůcka k předmětu Kapitoly z církevních dějin.

Nabídka sekce: Granty a projekty