MINISTERSTO KULTURY - PROGRAM NAKI II

katalogizace_1_s

Jedná se o veřejnou soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 vyhlašovanou Ministerstvem kultury zpravidla jednou za dva roky.


Aktuálně řešené projekty programu NAKI II:

řešitel název projektu doba řešení partneři projektu
Bolom-Kotari Martina

Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace. (www.branamoudrosti.cz)

2016-2020 Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
Grulich Petr

Věnná města českých královen: Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru. (http://www.kralovskavennamesta.cz/index.html)

2018-2022 ČVÚT, Historický ústav Akademie věd ČR

 

Nabídka sekce: Granty a projekty