Visegrad

Mezinárodní visegrádský fond Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

Granty Mezinárodního visegrádského fondu

Termíny pro odevzdání žádostí jsou vždy : 1. února/ 1. června/1. října

Existují 3 typy grantů:

Visegrad Grants

Visegrad+ Grants

Strategic Grants

Mobility podporované Mezinárodním visegrádským fondem

Visegrad Scholarship Program

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives

Visual and Sound Arts Residency

Performing Arts Residency

Literary Residency Program

Residencies in New York

 

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Fondu: https://www.visegradfund.org/.

 

Nabídka sekce: Granty a projekty