Správní rada

Správní rada je samosprávným orgánem veřejné vysoké školy. Její poslání a kompetence jsou určeny zákonem o vysokých školách. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Agenda správní rady se týká zejména projednání právních úkonů vysoké školy stanovených zákonem, hodnocení výsledků činnosti vysoké školy a klíčových strategických dokumentů. Správní rada veřejné vysoké školy dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti veřejné vysoké školy, která zveřejňuje.

předseda

Ing. Oldřich Vlasák - ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. 

členové

Jméno Pracovní pozice
Mgr. Zuzana Ceralová-Petrofová prezidentka společnosti Petrof, spol. s r.o.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. vědecký pracovník, poradce předsedkyně AV ČR
MUDr. Zdeněk Fink lékař
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. lékař, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Mgr. Martin Horák ředitel sekce Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové
František Kinský starosta města Kostelec nad Orlicí
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. předseda představenstva - Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Mons. Josef Socha generální vikář, Biskupství královéhradecké
Ing. Josef Středa ředitel regionálního obchodního centra, AutoCont CZ a.s.
doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. předseda českého výboru Evropské federace národních inženýrských asociací
 

tajemnice Správní rady Univerzity Hradec Králové

Mgr. Soňa Došková
kancléřka
e: sona.doskova@uhk.cz
t: +420 777 484 242
a: budova R, místnost 82010

Dokumenty "Správní rada UHK"

Typ Název     Datum     Velikost    
2019 15. 9. 2019
2018 1. 1. 2018
2017 1. 1. 2017
2016 1. 1. 2016
2015 1. 1. 2015
2014 1. 1. 2014
2013 1. 1. 2013
2012 1. 1. 2012
2011 1. 1. 2011
2010 1. 1. 2010
2009 1. 1. 2009
2008 1. 1. 2008
2007 1. 1. 2007
2006 1. 1. 2006
2005 1. 1. 2005
2004 1. 1. 2004