Disciplinární komise

členové Disciplinární komise UHK za akademické pracovníky


členové Disciplinární komise UHK za studenty

  • Mgr. Filip Tesař (PdF)

  • Bc. Dominik Horníček (FIM)

  • Mgr. Zuzana Kučerová (PdF)

 

Složení disciplinární komise schválil na svém zasedání 25. října 2017 a 1. listopadu 2017 Akademický senát UHK.