Akademický senát

Akademický senát je samosprávným orgánem veřejné vysoké školy a jeho poslání a kompetence jsou určeny zákonem.

Předsedkyně

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.


Místopředsedkyně AS UHK za komoru akademických pracovníků

doc. Jaroslava Severová, ak. mal.


Místopředseda za studentskou komoru

Mgr. Matyáš Strnad

Členové 

Filozofická fakulta:

  • Gabriela Jezberová 
  • Mgr. Matyáš Strnad
  • Bc. Sabina Zdráhalová

 

Fakulta informatiky a managementu:

  • David Grinberg
  • Bc. Dominik Horníček 


Pedagogická fakulta:

  • Dominik Šípoš 


Přírodovědecká fakulta:

  • Markéta Havlová
  • Adam Plachý
  • Anežka Novotná