Akademický senát

Akademický senát je samosprávným orgánem veřejné vysoké školy a jeho poslání a kompetence jsou určeny zákonem.

Předsedkyně

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.


Místopředsedkyně AS UHK za komoru akademických pracovníků

doc. Jaroslava Severová, ak. mal.


Místopředsedkyně za studentskou komoru

Mgr. Zuzana Kučerová

Členové 

Filozofická fakulta:

 • Gabriela Jezberová 
 • Mgr. Matyáš Strnad
 • Sabina Zdráhalová

 

Fakulta informatiky a managementu:

 • Ing. Bohumil Franc
 • David Grinberg
 • Bc. Dominik Horníček 


Pedagogická fakulta:

 • Mgr. Zuzana Kučerová
 • Jan Stonawski
 • Dominik Šípoš 


Přírodovědecká fakulta:

 • Markéta Havlová
 • Adam Plachý
 • Anežka Novotná