Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora, který jeho zasedání řídí. Jeho stálými členy jsou prorektoři, kvestor, kancléř, děkani, předseda Akademického senátu UHK (dále AS UHK), místopředseda AS UHK za studentskou komoru, vedoucí Oddělení strategických projektů, vedoucí Ekonomického úseku a pracovník Právního referátu.

Jednání kolegia rektora svolává rektor podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

Dokumenty "Kolegium rektora"

Typ Název     Datum     Velikost    
Usnesení 31. 5. 2019
Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem