Sociální poradenství

ruka

Nabízí podporu, základní poradenství a motivaci při řešení problémů související s nepříznivou sociální situací.

Cílem sociálního poradenství je provázet klienta náročnými situacemi jejich života, motivovat je při řešení a poskytovat potřebné informace a podporu zejména v těchto oblastech:

  • nepříznivé sociální situace,
  • sociálně-právní problematika,
  • sociální podpora,
  • finanční gramotnost,
  • financování studia,
  • bydlení,
  • dluhová problematika, exekuce,
  • trestné činy.

 

Pro koho jsou služby určeny?

Všechny služby jsou bezplatné a mohou jich využívat studenti a zaměstnanci UHK. Služby mohou být poskytovány i anonymně.

Kde a kdy nás najdete?

Osobní schůzku s poradcem je třeba si domluvit předem a to buď individuálně (dle kontaktů u medailonků poradců) nebo přes Kontaktní místo - Zprostředkování kontaktu s poradcem..

Pokud se s poradcem nedohodnete jinak, všechny konzultace probíhají v konzultační místnosti ve 4. patře budovy S - Přírodovědecká fakulta.

Sociální poradci nabízí také pohotovostní hodiny pro neobjednané klienty.

Mgr. Nela Henclová


kariérní a sociální poradkyně
e: nela.henclova@uhk.cz
t: + 420 493 332 718
a: budova S (Hradecká 1285), místnost 74460

Mgr. Nela Henclová je koordinátorkou služeb pro studenty se specifickými potřebami a kariérní a sociální poradkyně.
Na UHK zajišťuje podporu pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, pro které je tu při výběru studijního oboru, přijímačkách a následně v průběhu celého jejich studia.
Pro všechny studenty je tu také v případě, kdy potřebují pomoc a podporu v oblasti sociálního poradenství (provází je nepříznivou životní situací a motivuje je k jejímu řešení). Budoucí absolventy zároveň připravuje na uplatnění se na trhu práce (pomáhá jim při hledání zaměstnání, tvorbě životopisu a motivačního dopisu nebo s přípravou na pohovor).

Mgr. Petra Pavlíčková

kariérní poradkyně a koučka, sociální poradkyně
e: petra.pavlickova@uhk.cz
t: +420 493 331 317
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 34472

Mgr. Petra Pavlíčková působí v IPaKC UHK jako kariérní poradkyně, koučka a sociální poradkyně. Pracovala v neziskovém sektoru s různými cílovými skupinami a tyto zkušenosti může nadále využívat v poradenském servisu a podpoře studentů v jejich osobním rozvoji, plánování profesního života a v různých životních situacích.

Studentům nabízí konzultace týkající se kariérního poradenství (vstup na pracovní trh, konzultace zaměřené na reflexi svých možností a dovedností, zpracování kvalitního CV, přípravu na přijímací řízení apod.), konzultaci vhodně zvoleného oboru s ohledem na osobnostní předpoklady uchazeče a pomoc při zjišťování svého potenciálu a osobního rozvoje formou koučinku. V rámci sociální poradenství pak nabízí obecné poradenství v sociálně-právní problematice.

V současné době začíná výcvik Interního koučinku a vzdělává se v oblasti kariérového poradenství - což vnímá jako nikdy nekončící proces.