Informačně-poradenské a kariérní centrum

Informačně-poradenské a kariérní centrum (IPaKC) zajišťuje zdarma podporu, pomoc a informace studentům, uchazečům o studium a absolventům Univerzity Hradec Králové, a snaží se tak podporovat jejich profesní a osobní rozvoj, zajišťovat dobré podmínky pro studium, jeho úspěšné dokončení a následné úspěšné začlenění do praxe.

Centrum se dělí na pět navzájem propojených sekcí:

Služby centra jsou pro všechny studenty zdarma. Vybrané služby mohou využívat také uchazeči o studium a absolventi do dvou let od ukončení studia.

Kde zjistit víc informací?

Všechny potřebné informace o centru, ale i základní provozní nebo studijní informace můžete získat v Kontaktním místě IPaKC, které najdete na budově A, v přízemí.

Kontakty:

sídlo: budova A (Hradecká 1227), přízemí, místnost 2452

Kudy k nám - mapka   Bezbariérový vchod budovy A - mapka

korespondenční adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03

poradna@uhk.cz

+420 493 331 389

www.facebook.com/ipakcuhk

www.instagram.com/ipakc_uhk

 

Provozní doba Kontaktního místa:

Pondělí 13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 14:00
Středa 13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 14:00

 V době přítomnosti pracovníků se na nás můžete obracet i mimo tyto hodiny.

 

S kým spolupracujeme?

V roce 2013 se Augustin stal za Univerzitu Hradec Králové zakládajícím členem AP3SP - Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, jejímž cílem je napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných cílové skupině, dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb a podporovat koncept rovného přístupu ke vzdělávání. 

Spolupráce se zahraničím
Poradenské centrum Katolícke Univerzity v Ružomberku
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislavě
Le servis Accueil handicap Univerzity v Paříži (Université Paris VIII)

Pozn.: Děkujeme společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., která prostřednictvím sponzorských darů podporuje naši činnost. Této podpory si velmi vážíme.