Kariérní centrum

DSC09104

Zaměřujeme se na přípravu budoucích absolventů na vstup na trh práce s ohledem na jejich studovaný obor a osobnostní předpoklady. Cílem je pomocí celé škály nástrojů kariérního poradenství i dalších aktivit, zvyšovat úspěšnost a konkurenceschopnost našich absolventů na trhu práce.

Zajímají tě nabídky práce, brigád a stáží nebo nabídka workshopů, přednášek a setkání se zajímavými odborníky z praxe?

Klikni na Kariérní web Univerzity Hradec Králové.

 

Co nabízí Kariérní centrum?

Nabídkou sebezkušenostních aktivit, rozvojových přednášek, besed a kurzů, kariérového poradenství a spojením s praxí a úspěšnými odborníky z praxe oborů Univerzity Hradec Králové vytváříme příležitosti pro studenty a absolventy a připravujeme na hledání zaměstnání, účast na výběrových řízeních i zapojení do aplikační sféry svých oborů.


Konkrétně nabízíme například:

  • individuální poradenství,
  • příprava na výběrové řízení (psaní životopisu, motivačního dopisu, nácvik sebeprezentace, videotrénink, …),
  • koučování – nástroj osobního rozvoje podporující nové nápady a využití vlastního potenciálu,
  • workshopy, besedy, přednášky s odborníky z praxe,
  • zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli (Kariérní web, pracovní veletrh Job Start),
  • sdílení nabídek práce, brigád a stáží.


Pro koho jsou služby určeny?

Všechny služby jsou bezplatné a mohou jich využívat studenti a zaměstnanci UHK.

Uchazečům o studium nabízíme zdarma konzultace volby oboru s ohledem na osobnostní nastavení uchazeče, obory zájmu včetně informací o uplatnitelnosti oborů.

Všechny služby Kariérního centra jsou zdarma nabízeny také absolventům do dvou let od ukončení studia.


Kde a kdy nás najdete?
Osobní schůzku s poradcem je třeba si domluvit předem a to buď individuálně (dle kontaktů u medailonků poradců) nebo přes Kontaktní místo.

Pokud se s poradcem nedohodnete jinak, všechny konzultace probíhají v konzultační místnosti ve 4. patře budovy A (Objekt společné výuky).


Kariérní poradci nabízí také pohotovostní hodiny pro neobjednané klienty.

 

Medailonky poradců:

Mgr. Petra Pavlíčková

kariérní poradkyně a koučka
e: petra.pavlickova@uhk.cz
t: +420 493 331 317
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 34472

Mgr. Petra Pavlíčková působí v Poradenském centru UHK jako kariérní poradkyně a koučka. Pracovala v neziskovém sektoru s různými cílovými skupinami a tyto zkušenosti může nadále využívat v poradenském servisu a podpoře studentů v jejich osobním rozvoji, plánování profesního života a v různých životních situacích.

Studentům nabízí konzultace týkající se kariérního poradenství (vstup na pracovní trh, konzultace zaměřené na reflexi svých možností a dovedností, zpracování kvalitního CV, přípravu na přijímací řízení apod.), konzultaci vhodně zvoleného oboru s ohledem na osobnostní předpoklady uchazeče a pomoc při zjišťování svého potenciálu a osobního rozvoje formou koučinku.

V současné době začíná výcvik Interního koučinku a vzdělává se v oblasti kariérového poradenství - což vnímá jako nikdy nekončící proces.Mgr. Nela Henclová

kariérní a sociální poradkyně
e: nela.henclova@uhk.cz
t: + 420 493 332 718
a: budova S (Hradecká 1285), místnost 74460

Mgr. Nela Henclová je koordinátorkou služeb pro studenty se specifickými potřebami a kariérní a sociální poradkyně.
Na UHK zajišťuje podporu pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, pro které je tu při výběru studijního oboru, přijímačkách a následně v průběhu celého jejich studia.
Pro všechny studenty je tu také v případě, kdy potřebují pomoc a podporu v oblasti sociálního poradenství (provází je nepříznivou životní situací a motivuje je k jejímu řešení). Budoucí absolventy zároveň připravuje na uplatnění se na trhu práce (pomáhá jim při hledání zaměstnání, tvorbě životopisu a motivačního dopisu nebo s přípravou na pohovor).