Komorní orchestr UHK

_60A1970

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové tvoří studenti Hudební katedry Pedagogické fakulty UHK, studenti konzervatoří, Akademie múzických umění a mladí absolventi těchto škol, ale je otevřen i pro další zájemce především z řad mladých lidí.

Je držitelem ceny Grand Prix na hudebním festivalu v Letohradě a získal titul absolutního vítěze v soutěži Summa Cum Laude ve Vídni v roce 2009. Soutěž i koncert vítězů se konal ve zlatém sále Muzikvereinu.

KOUHK pravidelně koncertuje v sále Filharmonie Hradec Králové, v prostorách Dvorany Objektu společné výuky UHK i v koncertním sále Hudební katedry PdF UHK. Pravidelně se účastní festivalů Camerata Nova Náchod, Mezinárodní hudební festival Letohrad, Národní festival komorních a symfonických těles. Je zván na koncerty do různých měst ČR i do zahraničí.

Orchestr vystupuje samostatně, nebo doprovází význačné profesionální sólisty (J Stivín, G. Deméterová, Gabriela Vermelho, Ivan Ženatý, Cécile Boiffin, Ondřej Kukal, Jan Budař, Milan Svoboda J. Vodička, B. Matoušek, H. Jouzová, P. Plášil, Milan Svoboda). V repertoáru má skladby všech stylových období včetně soudobé hudby. Program často kombinuje s vystoupením známých herců, spolupracuje s tanečním divadlem a pěveckými sbory.

Dirigentem orchestru je pedagog UHK Mgr. Jaromír Křováček.

kontakt
Mgr. Jaromír Křováček
t: +420 605 268 500