Galerie T

Galerie T seznamuje s tvorbou pedagogů z ostatních vysokých uměleckých škol a s tvorbou studentských ateliérů. Prezentace autorské tvorby se děje prostřednictvím individuálních, kolektivních nebo tematických výstav ze všech oblastí umění.

Přáním galerijního týmu je vzbudit u studentů a širší veřejnosti zájem o současné umění, humanizovat prostředí univerzity a prostřednictvím studentských výstav rozvíjet neformální styky s jinými vysokými školami.

Výstavní program Galerie T navrhuje a odborně garantuje galerijní rada sestavená z pěti členů, pedagogů Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty UHK.

Galerijní rada

  • Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
  • MgA. Tomáš Moravec
  • PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
  • doc. Jaroslava Severová, ak. mal.
  • Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Galerie T se nachází v budově A v areálu Na Soutoku Univerzity Hradec Králové. 

kontakt

t: +420 493 332 601

Dokumenty "Galerie T"

Typ Název     Datum     Velikost    
Plán výstav 26. 4. 2017
Pozvánky 4. 5. 2015
Statut Galerie T 21. 6. 2017 164,68 kB