Hudební katedra

Odborná činnost katedry se rozvíjí ve dvou základních rovinách, a to vědecké a umělecké. Vědecká činnost je zaměřena na dějiny hudby 17. a 18. století, regionalistiku a didaktickou problematiku integračního pojetí hudební výchovy. V umělecké oblasti dominuje vedle sólové koncertní činnosti členů katedry velmi rozsáhlá a úspěšná činnost sbormistrovská. Pedagogové katedry se pravidelně představují na předních světových festivalech v cizích zemích včetně Japonska, Číny, Austrálie, USA a Mexika.