UHK Studenti, Aktuálně 23. 9. 2019

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY část 4. - Podpora studentů s psychickým onemocněním

studentka

Potýkáte se s psychickými problémy během studia, které mají vliv na vaše studijní výsledky? Trpíte depresemi nebo úzkostí? Víte, na koho se můžete obrátit?

Tereza je studentkou 1. ročníku bakalářského studia a potýká se s psychickými problémy, se kterými pravidelně navštěvuje svého psychiatra. Kvůli svým potížím má občas problém ráno vstát a jít do školy, někdy musí zase výuku opustit kvůli úzkostem dříve. To vše se promítá i do jejích studijních výsledků. Co by měla udělat proto, aby studium zvládala i s těmito problémy?

Tereza se v tomto případě může obrátit na jednu ze sekcí Informačně-poradenského a kariérního centra UHK - Augustin, který pomáhá studentům s nejrůznějšími specifickými potřebami. Může se jednat o studenty se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením, psychickým nebo chronickým somatickým onemocněním. Pro čerpání služeb Augustinu je třeba domluvit se na osobní schůzce, na které klient (uchazeč, student) předloží uznatelný dokument dokládající jeho specifické potřeby – např. lékařskou zprávu, doklad o invaliditě libovolného stupně, průkaz osoby se zdravotním postižením apod. V případě Terezy by se jednalo o lékařskou zprávu od psychiatra. Na společné schůzce s pracovnicemi Augustinu projedná, co vše její diagnóza obnáší, jaké problémy v souvislosti se studiem může přinést či s jakými se již aktuálně potýká. Nastavení podpory je vždy individuální, například studentům s psychickým onemocněním je nejčastěji poskytováno servisní opatření v podobě navýšení času u písemných testů a zkoušek, informování vyučujících o možnosti vyšších absencí ve výuce, potřebě častějších konzultací či individuální výuky apod. Vždy jsou sdělovány pouze údaje, se kterými klient souhlasí. Podporu ze strany Augustinu je možné čerpat po celou dobu studia (pokud na ni trvá nárok) a lze ji kdykoliv na žádost klienta ukončit. Služby Augustinu jsou bezplatné. Schůzku je možné domluvit si přes email augustin@uhk.cz či na tel. číslech +420 493 332 717 nebo +420 493 332 718. Augustin sídlí na budově S ve 4. patře. Více informací o jeho činnosti naleznete zde.

Tereza se může rovněž obrátit na další ze sekcí IPaKC – Psychologickou a terapeutickou podporu a využít konzultací s psychologem či docházet na terapeutická sezení.