Úvodní informace pro nové uživatele

Na této stránce naleznete informace, které Vám pomohou zorientovat se co nejrychleji ve struktuře sítě, možnostech jejího využití a nabízených službách. K zobrazení interních informací je třeba být přihlášen(a), přihlášení provedete v pravé horní části stránky.


Přihlášení do sítě

S počítači ve škole nemůže pracovat kdokoli a každý může dělat jen to, co mu přísluší. Proto se každý uživatel musí do sítě před začátkem své práce přihlásit.

Přihlašovací jméno každého uživatele se skládá z prvních pěti znaků příjmení (je-li příjmení kratší, bere se celé příjmení a již se nedoplňuje žádnými znaky) a prvních dvou znaků křestního jména. Následuje číslo, popř. písmeno, které zaručuje unikátnost uživatelského jména (1-9, a-z).

K zabezpečení každého účtu slouží heslo, které se musí pravidelně měnit (90 dní). Pro vytváření hesla platí specifická pravidla.

V případě, že zadáte 5x chybně heslo ke svému účtu, dojde na 30 minut k zablokování a další pokusy o přihlášení můžete provést až po uplynutí této doby.

Přihlašovací jméno a provizorní heslo je každému studentovi sděleno při zápisu, zaměstnanci je sděleno po nástupu do zaměstnaneckého poměru.

Provizorní heslo by si měl uživatel co nejdříve změnit.


Elektronická pošta

Každému studentovi a zaměstnanci je vytvořena e-mailová schránka ve formátu jmeno.prijmeni@uhk.cz (pokud je více osob stejného jména a příjmení, je za příjmení doplňována číslice, například jan.novak.5@uhk.cz). Po ukončení studia/zaměstnaneckého poměru plyne ochranná lhůta (zpravidla 2 měsíce), po které je schránka spolu s přihlašovacím účtem zrušena.


Datová úložiště a práce se soubory

Na UHK je možné využít několik řešení pro ukládání dat. Jednotlivá úložiště garantují různou úroveň zabezpečení dat. Uživatelé mají možnost ukládat své dokumenty na disková úložiště v rámci lokální počítačové sítě. Další možností je využitá cloudových služeb Office 365 a úložišť poskytovaných v rámci sdružení CESNET (Owncloud). Zde naleznete více informací.  


Osobní a projektové webové stránky

Každý student i zaměstnanec má možnost na webových serverech UHK vytvořit profil, v jehož rámci může publikovat informace o své osobě a sdílet materiály se svými kolegy. Pro osobní webové stránky a projekty je možné vytvořit webové stránky na adrese https://lide.uhk.cz a  https://edu.uhk.cz


Centrum služeb

Každá fakulta má zřízené centrum služeb určené pro podporu studentů při výuce na UHK. Můžete si zde vytisknout nebo pořídit kopie svých dokumentů černobíle i barevně v tiskovém centru, případně využít služeb svázání dokumentů kroužkovou vazbou či vypálení CD/DVD apod. Zde vám též pracovníci mohou změnit heslo, případně odblokují uzamčený účet. Při ukončování studia můžete využít službu pomoci při odevzdávání kvalifikačních prací.


Rychlé kontakty na centra služeb:


fakulta e-mail
telefon
Centrum služeb UHK centrum.sluzeb@uhk.cz (+420 49333) 1383
(+420 49333) 2234
Pedagogická fakulta (+420 49333) 1162
(+420 49333) 1225
Přírodovědecká fakulta podpora.pdf@uhk.cz (+420 49333) 1162


Studijní agenda

Každá fakulta používá informační systém, ve kterém je zaznamenáván průběh přijímacího řízení a každého studia. Lze si zde tedy zjistit informace o stavu přihlášky, o zapsaných předmětech, získat přehled splněných kreditů, přihlašovat se na zkoušky apod. Na univerzitě je používán systém STAG (https://stag.uhk.cz). Návod pro práci se studijní agendou naleznete přímo v příslušném systému.

 

Studijní materiály

Většina elektronických studijních materiálů je umístěna v systému Blackboard, někteří vyučující ale mohou mít některé materiály nahrané u svého profilu v portálu. Po přihlášení do portálu si vyhledejte svého vyučujícího a zobrazte si jeho osobní stránku, kde ve sdílených materiálech mohou být jeho studijní materiály. Informaci o tom, kde jsou dostupné studijní materiály pro Váš předmět Vám poskytne vyučující na počátku semestru.


Tiskové služby a skenování do emailu

Pro realizaci tiskových a kopírovacích služeb je možné  využít tiskové řešení SafeQ. Každý student má v systému veden svůj účet, na který si může vložit hotovost. Z tohoto účtu jsou následně hrazeny tiskové a kopírovací služby. Dobíjet hotovost na účet je možné  na centrech služeb rámci univerzity. 

Studenti i zaměstnanci UHK mohou využít možnosti skenování libovolné předlohy až do formátu A3  zcela zdarma. Je možné skenovat černobíle i barevně. Naskenovaný dokument bude uložen na dokumentový server. Do e-mailu Vám bude zaslán pouze odkaz pro stažení dokumentu (nelze stáhnout z internetu, pouze z vnitřní sítě školy, VPN a virtuálních učeben). Velikost naskenovaných souborů není nijak omezena.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
STAG - Vyučující - první kroky 28. 8. 2014 1,71 MB
STAG - Student - první kroky 28. 8. 2014 1,12 MB
Skenování do e-mailu 11. 8. 2014 1,15 MB