Často kladené dotazy

Je možné vydat ID kartu před zápisem do prvního ročníku?

 • Ne, pokud nejste zapsán do studia pro daný akademický rok, ID karta Vám nemůže být vydána. 

Může mi být vydána ID karta, jestliže jsem studentem doktorského studia?

 • Ano, studenti prezenční i kombinované formy doktorského studia si mohou zažádat o ID kartu, na kterou mají nárok dle formy studia. 

Mohu získat průkaz s licencí ISIC, pokud jsem přesáhl věk 26 let?

 • Ano, průkaz s licencí ISIC může získat každý student prezenční formy studia. Licence ISIC není omezená věkem. K této věkové hranici však přihlížejí někteří poskytovatelé slev a slevy již neposkytují.

Je možné v Centru služeb UHK platit za vazbu diplomové práce kartou?

 • Ne, v současné době je platba možná pouze v hotovosti.

Nemohu do systému eVŠKP nahrát soubor s prací nebo přílohu, co mám dělat?

 • Ujistěte se, že nahráváte soubor v PDF formátu.
 • Změňte internetový prohlížeč – např. Google Chrome.
 • Nahráváte-li prezentaci, tak ji nejdříve převeďte do PDF formátu.
 • Máte-li jako přílohu audio nebo video nahrávku, tak se obraťte přímo na některé s center služeb na UHK, kde Vám s nahráním takovéto přílohy pomohou.

Kopírování
Po přiložení karty ke snímači tiskového centra dojde k odemknutí ovládacího panelu kopírovacího stroje, ověřování uživatele občas chvíli trvá. Na panelu lze nastavit možnosti kopírování podle potřeby. Po ukončení kopírování je nutné uzamknout zařízení opětovným přiložením karty ke snímači a vyčkat, než se na něm objeví nápis: přiložte kartu

Tisk dokumentů
V případě tisku ze školního počítače je třeba úlohu zaslat do zařízení pojmenovaného „tiskové centrum forkys“. Před odesláním úlohy lze v možnostech tiskárny nastavit způsob tisku (jednostranný/oboustranný tisk apod.). Úloha se po odeslání zařadí do pořadí, před zahájením tisku lze úlohu zkontrolovat a případně upravit přes webové rozhraní (forkys.uhk.cz). Webová aplikace vyžaduje přihlášení, uživatelské jméno je stejné jako do počítačové sítě UHK (bez „uhk\“ na začátku).
Tisk úloh se zahájí přiložením karty ke snímacímu zařízení u libovolného kopírovacího stroje a volbou příslušné operace.

Jak mohu zaplatit za tisk a kopírování na tiskárnách v budovách UHK nebo v univerzitní knihovně?

 • Přijďte do některého centra služeb na UHK, kde Vám požadovanou částku po zaplacení nahrají na Vaši ID kartu jako kredit.
 • Minimální částka je 20 Kč.
 • Kredit můžete využít pouze na tisk a kopírování po celou dobu studia.
 • Zůstatkový kredit se nevrací, tak si dobíjejte pouze takovou částku, kterou na kopírkách spotřebujete. 

Kde na UHK najdu nějakou tiskárnu?

Umístění tiskových zařízení

budova A – Objekt společné výuky:

 • knihovna,
 • zadní vstup do auly,
 • zadní vstup do budovy,
 • 4. patro u schodiště.

budova B – Filozofická fakulta:

 • přízemí před Lesákovou knihovnou,
 • 1. patro před Centrem služeb.

budova C – Pedagogická fakulta:

 • 1. patro vedle učebny C1,
 • 1. patro u Centra služeb.

budova E – Ústav sociální práce:

 • 1. patro vedle učebny E8,
 • 1. patro na konci chodby.

budova J – Fakulta informatiky a managementu:

 • 2. patro naproti Centru služeb,
 • 2. patro naproti Centru služeb.

budova K – Palachovy koleje:

 • v předsálí recepce.

budova P – Pedagogická fakulta:

 • v předsálí recepce.

budova S – Přírodovědecké fakulty:

 • přízemí – vlevo, u učebny S7,
 • 3. patro – vlevo, u učebny S26,
 • 4. patro – vlevo, u učebny S48.

Mohu v Centru služeb UHK požádat o potvrzení o studiu?

 • Ne, Centrum služeb UHK nemůže vydávat žádná potvrzení o studiu. Tato potvrzení vydávají příslušná studijní oddělení.

 

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
CENÍK_ID karty 9. 8. 2019 175,71 kB
CENÍK SLUŽEB_Centrum služeb UHK 9. 8. 2019 146,81 kB