Identifikační karty

Univerzita Hradec Králové vydává průkazy studentů, průkazy zaměstnanců a průkazy účastníků celoživotního vzdělávání ve formě bezkontaktních čipových identifikačních karet (dále jen ID karty). ID karty umožňují používání všech zavedených služeb fungujících v rámci UHK i zavádění nových služeb mimo UHK ve spolupráci s externími partnery.

Průkaz studenta Průkaz zaměstnance Průkaz účastníka CŽV Podání žádosti o ID kartu Informace pro držitele ISIC karet Ochrana osobních údajů

 

Průkaz studenta

Povinností každého studenta je mít v souladu se zákonem č. 11/1998 Sb. o vysokých školách (§ 57) platný průkaz studenta. Na základě rektorského výnosu č. 6/2014 a č. 1/2016 je na UHK tímto průkazem čipová identifikační karta (dále jen ID karta). 

Každý student UHK může mít pouze jednu ID kartu. Platí to vždy, tedy i v případech, kdy je například student přijat ke studiu na více oborů na různých fakultách, student změní formu studia, student je současně i zaměstnancem UHK  apod.

Na UHK jsou ID karty pro studenty nabízeny ve dvou provedeních

je multifunkční průkaz, resp. kombinace dvou průkazů: mezinárodní průkaz studenta ISIC a průkaz studenta UHK.

Průkaz UHK s licencí ISIC (dále jen ISIC) mohou získat pouze studenti prezenční formy studia splňující nárok na jeho vydání. ISIC kartu vydává UHK ve spolupráci se společností GTS ALIVE s.r.o. a je aktivována i pro rozšířenou nabídku služeb mimo UHK – naleznete na stránkách www.isic.cz.

 

 

 

 

 

Využití ISIC karty

 • mezinárodní identifikační průkaz studenta,
 • průkaz studenta UHK,
 • doklad o studiu uznávaný i mimo UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • průkaz ubytovaného na Vysokoškolských kolejích UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben, šatní skříňky aj.),
 • stravování v menzách a bufetu UHK,
 • možnost využití slev na více než 2 000 místech v tuzemsku a v dalších 42 000 lokalitách ve 130 zemích světa (seznam aktuálních slev a výhod na www.isic.cz).

Doba platnosti  ISIC karty

je při vystavení uvedena přímo na kartě a platnost licence ISIC se prodlužuje každý následující rok zakoupením revalidační známky. ISIC karta platí až 16 měsíců, resp. vždy od září jednoho roku do prosince roku následujícího, což znamená, že pořídí-li si student ISIC kartu nebo revalidační známku na tuto kartu kdykoliv v období od 1. 9. jednoho roku do 31. 7. roku následujícího, platí vždy do 31. 12. roku následujícího.

Cena za ISIC kartu

 • vystavení ISIC karty je zpoplatněno částkou 300 Kč,
 • revalidační známka ISIC na každý následující rok je zpoplatněna částkou 250 Kč.

je určen studentům UHK prezenční a především kombinované formy studia, vydává jej UHK.

 

 

 

 

 

Využití průkazu studenta UHK

 • průkaz studenta UHK – identifikace studenta 
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • průkaz ubytovaného na Vysokoškolských kolejích UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben, šatní skříňky aj.). 

Doba platnosti průkazu studenta UHK

je při vystavení uvedena přímo na kartě a každoročně se prodlužuje zakoupením revalidační známky na akademický rok dopředu. Jeho platnost je od září jednoho roku do září následujícího roku.

Cena za Průkaz studenta UHK

 • vystavení Průkazu studenta UHK je zpoplatněno částkou 150 Kč,
 • revalidační známka na každý další akademický rok je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Průkaz zaměstnance

Každý zaměstnanec UHK má nárok na průkaz zaměstnance ve formě čipové identifikační karty (dále jen ID karta). Používání ID karty se řídí Rektorským výnosem č. 6/2014 a č. 1/2016 v platném znění.

Každý zaměstnanec může mít pouze jednu ID kartu. Platí to vždy, tedy i v případech, kdy je např. zaměstnanec současně i studentem UHK. 

Na UHK jsou ID karty pro zaměstnance nabízeny ve dvou provedeních

je určen všem zaměstnancům UHK. Vydává se na základě podané žádosti v Centru služeb UHK bezplatně. 

   

 

 

 

 

Využití průkazu zaměstnance UHK

 • průkaz zaměstnance UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben aj.).

Doba platnosti průkazu zaměstnance UHK

je vázána na platnost pracovní smlouvy (popř. dohody) s UHK a není na kartě vyznačena.

je multifunkční průkaz, resp. kombinace dvou průkazů: mezinárodní průkaz učitele ITIC a průkaz zaměstnance UHK. 

Průkaz zaměstnance UHK s licencí ITIC (dále jen ITIC) je určen pouze akademickým pracovníkům dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nárok na získání karty ITIC má akademický pracovník s pracovním poměrem na dobu neurčitou, příp. určitou, v takovém případě však minimálně na dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti. Tuto ID kartu vydává UHK ve spolupráci se společností GTS ALIVE s.r.o. a je aktivována i pro rozšířenou nabídku služeb mimo UHK – najdete na: www.isic.cz

 

 

 

 

 

Využití karty ITIC

 • mezinárodní identifikační průkaz učitele,
 • průkaz zaměstnance UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (parkoviště, vstupy do budov, vstupy do učeben aj.),
 • možnost využití slev na více než 2 000 místech v tuzemsku a v dalších 42 000 lokalitách ve 124 zemích (seznam aktuálních slev a výhod na www.isic.cz).

Doba platnosti karty ITIC

je při vystavení uvedena přímo na kartě a platnost licence ITIC se každoročně prodlužuje zakoupením revalidační známky. Revalidační známku lze zakoupit v Centru služeb UHK. Karta ITIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od září jednoho roku do prosince roku následujícího, což znamená, že pořídí-li si akademický pracovník kartu ITIC nebo revalidační známku na tuto kartu kdykoliv v období od 1. 9. jednoho roku do 31. 8. roku následujícího, platí vždy do 31. 12. roku následujícího.

Cena za ITIC kartu

 • vystavení ID karty zaměstnance UHK s licencí ITIC je zpoplatněno částkou 300 Kč,
 • revalidační známka na každý následující akademický rok je zpoplatněna částkou 250 Kč. 

Průkaz Celoživotního vzdělávání

je nepersonalizovaná ID karta, která je určena pro studenty přijaté ke studiu v rámci Celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) a účastníky přednáškových cyklů, programů a kurzů Univerzity třetího věku (dále jen U3V).

Platnost ID karty je vázána na dobu aktivního studia CŽV  nebo přednáškových cyklů, programů a kurzů U3V na Univerzitě Hradec Králové.

Výdej této karty nehradí student, ale příslušná fakulta.

 

 

 

 

 

 

 

Využití karty CŽV

 • interní průkaz účastníka celoživotního vzdělávání (CŽV a U3V) na UHK,
 • průkaz Univerzitní knihovny UHK,
 • samoobslužné kopírování a tisky na UHK po aktivaci účtu v počítačové síti UHK,
 • zabezpečení přístupu do prostor UHK (pouze hlavní vchody do budov, parkoviště). 

Podání žádosti o kartu

ID karty se vystavují na základě podané a řádně vyplněné žádosti o vydání jednotlivých průkazů UHK a zaplacení příslušné částky za ID kartu na účet UHK.

Úhradu požadované částky za ID kartu lze provést převodem z účtu na účet UHK u České spořitelny, a.s.

 • číslo účtu: 2733582             kód banky: 0800
 • variabilní symbol: 0966000119
 • specifický symbol: vaše celé rodné číslo (bez lomítka – např. 9452139876)

Jak podat žádost o ID kartu?

Nově přijatí studenti vyčkejte prosím, až Vám bude doručen na konci června e-mail (nejpozději 30. června), kde obdržíte pokyny, jak elektronicky vložit žádost o ID kartu.

V e-mailu naleznete také přihlašovací jméno (login) a heslo, které si dobře zapamatujte, protože je budete v rámci studia používat k přihlášení do studijního systému, k přihlášení do poštovní schránky, k přihlášení do počítačů v učebnách apod.

Je důležité, abyste žádost o ID kartu podali co nejdříve, nejpozději do uzávěrky 31. července. Jedině tak Vám můžeme zaručit, že Vám Vaši ID kartu zhotovíme včas, abyste mohli využívat všech funkcí a služeb, které ID karta studentům umožňuje.

Studentům, kteří budou přijati po uzávěrce, tedy po 31. červenci, ID kartu také zhotovíme, avšak nemůžeme zaručit, že ji obdrží včas, protože výroba ID karet trvá i několik týdnů.

Vaše vložená žádost bude akceptována až po zaplacení a spárování platby za ID kartu. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost při zadávání platby, zejména správného vyplnění čísla účtu UHK, variabilního a specifického symbolu, bez nichž platbu nebude možné vyhledat.

Cena ID karty

 • ISIC karta                           300 Kč
 • Průkaz studenta UHK      150 Kč

Uzávěrka odeslání žádostí pro vydání ID karty studenta je 31. července 2019.

Novou ID kartu studenta je možné si vyzvednout v Centru služeb UHK až po zápisu do studia, nejdříve však od 19. srpna 2019.

 

Informace pro držitele ISIC karet

s novým akademickým rokem bychom Tě chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na mujisic.cz., který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:

 • možnost účastnit se soutěží o vstupenky na akce a festivaly, slevové poukázky, permanentky do SKI areálů nebo zajímavé produkty od našich partnerů,
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev,
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC,
 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění a mnoho dalšího.

Pro využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.

Mnoho studijních úspěchů a získaných slev přeje ISIC tým

 

ISIC TOUR se opět chystá za vámi!

Přijďte se podívat na ISIC TOUR 2019, která bude probíhat 3. 10. 2019 od 11.00 – 14.00 hod. před budovou A (Objekt společné výuky, Hradecká 1227).

Registrujte se do Velké hry ISIC TOUR už teď ve svém účtu na www.mujisic.cz a dorazte s platným průkazem ISIC – dostanete ISIC balíček plný dárků a ještě můžete vyhrát třeba skútr nebo dron!

Sledujte nás na Facebooku ISICPOINT!

Ochrana osobních údajů

Připravujeme pro Vás nové informace.

 

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
CENÍK_ID karty 9. 8. 2019 175,71 kB