UHK Přijímací zkoušky 11. 7. 2019

2. kolo přijímacího řízení na vybrané obory

Pro podrobnější informace pokračujte na podstránky jednotlivých fakult:

Filozofická fakulta

Fakulta informatiky a managementu

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta