Druhé kolo přijímacího řízení

Děkan Pedagogické fakulty UHK vypisuje 2. kolo přijímacího řízení 

 Požadavky na přijímací řízení k jednotlivým oborům.

 

Pozvánky na přijímací řízení byly odeslány všem uchazečům e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Odesílatelem je Univerzita Hradec Králové (rektorat@uhk.cz), přílohou e-mailu je pozvánka (soubor ve formátu pdf).

Opis pozvánky je k dispozici v systému - po přihlášení do IS/STAG se zobrazí informace o přihlášce a ve spodní části je "Zobrazit spis" - po rozkliknutí se zobrazí informace o přihlášce včetně pozvánky.

 

Přijímací zkoušky budou probíhat v termínu 26. 8. - 13. 9. 2019. Přesné termíny budou stanovené na základě počtu podaných přihlášek a kapacitních možností jednotlivých kateder.

Bakalářské studijní obory

B6107 Humanitní studia
  Transkulturní komunikace forma prezenční a kombinovaná
B7310 Filologie
  Jazyková a literární kultura forma kombinovaná
B7310 Filologie (uchazeč volí závaznou kombinaci dvou jazyků z nabídky)
  Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk forma prezenční
  Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk forma prezenční
  Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk forma prezenční
B7507 Specializace v pedagogice
  Náboženská výchova forma kombinovaná
  Sbormistrovství chrámové hudby forma prezenční
  Sociální komunikace v neziskovém sektoru forma kombinovaná
  Textilní tvorba forma prezenční
  Učitelství praktického vyučování forma kombinovaná
B7507 Specializace v pedagogice (uchazeč volí závaznou kombinaci dvou oborů z nabídky)
  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání* forma prezenční
  Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání** forma prezenční
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání** forma prezenční
  Řízení sboru* forma prezenční
  Základy techniky se zaměřením na vzdělávání** forma prezenční

* Obory je možné kombinovat pouze s oborem Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání.

** Obory je možné kombinovat s vybranými obory na Přírodovědecké fakultě UHK.

Magisterské studijní obory

M0113A300002 Učitelství pro 1. stupeň základních škol forma prezenční
  V průběhu studia si uchazeč může zvolit modul, který rozšíří jeho kvalifikaci:
- anglický jazyk
- ruský jazyk
- dramatická výchova a alternativní vzdělávání
- informační technologie a technická výchova
- hudební výchova
- tělesná výchova
- výtvarná výchova
- speciální pedagogika (absolvent/ka tímto získá i kvalifikaci pro práci ve speciálních školách a pro práci s integrovanými dětmi v běžných základních školách)
M7503 Učitelství pro základní školy (uchazeč volí závaznou kombinaci dvou oborů z nabídky)
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol – tělesná výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky forma prezenční

Navazující magisterské studijní obory

N0223Axxxx Transkulturní komunikace forma prezenční
N0112A300001 Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami forma prezenční
N7507 Specializace v pedagogice
  Sociální pedagogika forma prezenční
  Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ forma prezenční
N7503 Učitelství pro základní školy (uchazeč volí závaznou kombinaci dvou oborů z nabídky)
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol – anglický jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol – dějepis forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova* forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol – německý jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol – občanská nauka* forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol – tělesná výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova forma prezenční
  Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky forma prezenční
N7504 Učitelství pro střední školy (uchazeč volí závaznou kombinaci dvou oborů z nabídky)
  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství ZUŠ** forma prezenční
  Sbormistrovství** forma prezenční
  Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro střední školy – dějepis forma prezenční
  Učitelství pro střední školy - hudební výchova forma prezenční
  Učitelství pro střední školy – informatika forma prezenční
  Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura forma prezenční
  Učitelství pro střední školy – tělesná výchova forma prezenční
  Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova forma prezenční
  Učitelství pro střední školy – základy společenských věd forma prezenční
  Učitelství pro střední školy - základy techniky forma prezenční 

* Obory Učitelství pro 2. stupeň základních škol – etická výchova a Učitelství pro 2. stupeň základních škol – občanská nauka není možné kombinovat.

** Obory je možné kombinovat pouze s oborem Učitelství pro střední školy - hudební výchova.