Co Vás zajímá?
Soutěžíme o stipendia na zahraniční stáže | PŘIHLÁŠKY DO 1. 4. 2019
Přednáška Klubu kaktusářů HK | 1. března 2019 | S11 | 17.00
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Dofoukni si mozek na PřF - přihlášky přijímáme do 31. 3. 2019
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy

Studentské mobility


Přírodovědecká fakulta
vyhlašuje soutěž
 o pracovní stáže na zahraničních univerzitách/institucích
 v rámci programu Erasmus+
na letní semestr akademického roku 2018/2019
 
 
Podmínky:
 • žadatel je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR nebo mu byl přidělen status uprchlíka nebo je občanem země, která se účastní Programu celoživotního učení,
 • účastník je studentem akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční či kombinované formě
na Přírodovědecké fakultě UHK,
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia – možnost pracovní stáže studentů 1. ročníků.
 • Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce.
-     Student může absolvovat Erasmus+ studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský).
 
 
 
Výše stipendií do jednotlivých zemí v akademickém roce 2018/2019:
 
Přijímající země Částka v EUR na měsíc Navýšení od fakulty Stipendium celkem v EUR na měsíc Celkem stipendium
Skupina 1 Dánsko, Irsko, Island, Finsko, Švédsko, Norsko, Spojené království, Lichtenštejnsko, Lucembursko 115 660 775
Skupina 2 Belgie, Německo, Rakousko, Řecko, Kypr, Francie, Španělsko, Itálie, Malta, Nizozemsko, Portugalsko 115 600 715
Skupina 3 Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Turecko, Makedonie 115 480 595

 
 
Po úspěšném absolvování pracovní stáže bude studentům uznán předmět Zahraniční stáž s výši kreditů, která se odvíjí od měsíců strávených v zahraničí:
 
2 měsíce ……………………………………………    8 ECTS
3 měsíce …………………………………………..   12 ECTS
4 měsíce …………………………………………… 16 ECTS
5 měsíců …………………………………………… 20 ECTS
 
 
 
 

Přihlášení studentů na LS 2018-2019
 
Sami nebo ve spolupráci s koordinátory dané katedry si vyhledáte pracovní stáž, která je s Vaším oborem studia, velkou inspiraci poskytuje databáze NAEP.
 
Vyplníte přihlášku, kterou zašlete nebo osobně donesete na referát zahraničních záležitostí a vnějších vztahů PřF, Mgr. Pavle Holubové, email: pavla.holubova@uhk.cz.
 
Kontaktujete vybranou instituci (se sídlem ve výše zmiňované zemi) a informujete ji o Vašem zájmu uskutečnit pracovní stáž v rámci programu Erasmus+. Sdělte jim svou motivaci k pracovní stáži a přiložte životopis.
 
Jakmile získáte souhlas od dané instituce, bude zapotřebí vyplnit Learning Agreement for Traineeships.  S vyplněním Vám může pomoci taktéž Váš katedrální koordinátor.
 
Potvrzený LA (podepsaný a orazítkovaný) zahraniční institucí zašlete na email: pavla.holubova@uhk.cz.
 
 
Kritéria výběru studentů:
Jazyková vybavenost, studijní prospěch, soulad studijního oboru, zapojení do aktivit,
pořadí došlé přihlášky.
 
 
 
Vyplněné přihlášky na pracovní stáže
v období 
březen 2019 – srpen 2019 přijímáme do 01. 04. 2019


 
Erasmus - jak na to?


O programu Erasmus+ 


Kam na ERASMUS? Inspiruj se!

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ – databáze závěrečných zpráv studentů ERASMUS
https://erasmusintern.org/ – nabídky stáží
www.eurasmus.com – možnosti ubytování pro studenty

http://stazujeme.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/
http://www.iagora.com/work/en/internships
http://www.globalplacement.com/
https://ec.europa.eu/eures/page/index
https://www.entrypark.com/home
http://leonet.globalplacement.com
http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/list-erasmus-placement-offers
http://web.saaic.sk/llp/sk/doc/rozne/09_ERA_EN_Uzitocne_linky.pdf
http://www.praxisnetwork.eu/
http://www.eurodesk.cz/

 

Nově mohou studenti obdržet i stipendium pro mobility studentů - podrobnosti a výše stipendií zde.


Před odjezdem

 1. Podívejte se do našeho seznamu Erasmus smluv a vyberte si školu - doporučujeme vybrat ještě alespoň dvě záložní varianty. Seznam naleznete zde a výši poskytovaného stipendia zde.

 2. Vyplňte přihlášku. Podepsanou ji odevzdejte Mgr. Pavle Holubové (pavla.holubova@uhk.cz, budova S, 4. patro - vedle studijního oddělení).

 3. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení společně s katedrálním koordinátorem vyplňte Learning Agreement (LA - studijní pobyty, LA - praktické stáže). Katedrální koordinátor mobilit vám pomůže s výběrem vhodných předmětů, které budou korespondovat s vaším studijním plánem a které mohou být po návratu uznány. Student musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 15 kreditů ECTS za každý semestr (doporučení – zapište si větší počet předmětů/kreditů). 

 4. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (LA) zašlete přijímající instituci, která ho potvrdí a pošle zpět. Takto potvrzený LA zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 5. Každý student vyjíždějící do zahraničí v rámci studia má povinnost uzavřít před cestou cestovní pojištění - specifikace pojištění dle Směrnice kvestora č. 2/2013. Můžete využít pojistnou smlouvu UHK uzavřenou se společností ERV pojišťovna, a.s.

 6. Předvyplňte účastnickou smlovu (pro studijní pobyty zde, pro praktické stáže zde). Vyplňte v ní tabulku s osobními údaji a další žlutě označená místa a elektronicky zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 7. Vyplňte v aplikaci Online Linguistic Support (OLS) jazykový test, přístup dostanete emailem.


Během mobility

 1. V případě změn v LA vyplňte část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechte potvrdit přijímající institucí a katedrálnímu koordinátorovi mobilit.

 2. Prodloužení studia na zahraniční univerzitě lze po dohodě s přijímající organizací a PřF UHK.


Po příjezdu

 1. Odevzdejte katedrálnímu koordinátorovi mobilit: 

  • ​Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records)

  • Potvrzení o délce studia (součást nebo příloha Transcript of Records).

 2. Vyplňte závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v aplikaci Mobility Tool a doplňkovou závěrečnou zprávu v  databázi Erasmus+, přístupy obdržíte emailem. 

 3. Vyplňte v aplikaci OLS závěrečný jazykový test.

 4. Na katedře proběhne kontrola splněných předmětů a jejich uznání.

 

 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
6. 8. 2014 
Interní dokumenty
6. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 7.2.2019 13:16