TAČR

TAČR – Epsilon: Zhotovení moderního stavebnicového systému pro výuku mechatroniky v souladu s výzvou Průmysl 4.0
  • Hlavní řešitel: MERKUR TOYS s.r.o.
  • Spoluřešitel: Ing. Radko Kříž (KMa PřF UHK)
  • Doba řešení: 11/2017 – 12/2020
 
TAČR – Epsilon: Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací
  • Hlavní řešitel: L I N E T spol. s r.o.
  • Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. (KFy PřF UHK)
  • Doba řešení: 1/2015 – 6/2017

TAČR – Vývoj technologického zpracování ve vtě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků
  • Program TA – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
  • Řešitel Ing. Fuchs Martin
  • Spoluřešitel doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., KIn UHK
  • Doba řešení 1/2011 – 12/2014

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 4.12.2017 15:45