Co Vás zajímá?
Soutěžíme o stipendia na zahraniční stáže | PŘIHLÁŠKY DO 1. 4. 2019
Přednáška Klubu kaktusářů HK | 1. března 2019 | S11 | 17.00
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Dofoukni si mozek na PřF - přihlášky přijímáme do 31. 3. 2019
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy

TAČR

TA ČR Éta: Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
 • Hlavní řešitel: doc. PhamrDr. Kamil Musílek Ph.D. (KCh, PřF)
 • Spoluřešitel 1: Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Spoluřešitel 2: Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Doba řešení: 04/2018 – 03/2021
 
TA ČR Epsilon: Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů
 • Hlavní řešitel: Ing. Petra Plodíková, Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 • Spoluřešitel: doc. RNDr. Petr Bogusch, Ph.D. (KBi, PřF)
 • Doba řešení: 4/2018 – 3/2022
 
TA ČR Epsilon: Testování in vitro senzibilizace – metodika komplexního přístupu
 • Hlavní řešitel: Ing. Petra Plodíková, Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 • Spoluřešitel: doc. RNDr. Petr Bogusch, Ph.D. (KBi, PřF)
 • Doba řešení: 04/2018 – 03/2021
 
TA ČR Epsilon: Vývoj inteligentního systému elektronického řízení specializovaného nemocničního lůžka pro pacienty v kritickém stavu
 • Hlavní řešitel: L I N E T spol. s r.o.
 • Spoluřešitel: RNDr. Filip Studnička, Ph.D. (KFy, PřF)
 • Doba řešení: 04/2018 – 9/2020


TAČR – Epsilon: Vývoj a výroba prototypu quadkoptéry se čtyřtaktním spalovacím motorem
 • Hlavní řešitel: ROTOmotor s.r.o.
 • Spoluřešitel: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., katedra kybernetiky
 • Doba řešení: 1/2018 – 10/2020

TAČR – Epsilon: Zhotovení moderního stavebnicového systému pro výuku mechatroniky v souladu s výzvou Průmysl 4.0
 • Hlavní řešitel: MERKUR TOYS s.r.o.
 • Spoluřešitel: Ing. Radko Kříž (KMa PřF UHK)
 • Doba řešení: 11/2017 – 12/2020
 
TAČR – Epsilon: Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informací
 • Hlavní řešitel: L I N E T spol. s r.o.
 • Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc. (KFy PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2015 – 6/2017

TAČR – Vývoj technologického zpracování ve vtě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků
 • Program TA – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
 • Řešitel Ing. Fuchs Martin
 • Spoluřešitel doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., KIn UHK
 • Doba řešení 1/2011 – 12/2014

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 22.6.2018 16:37