Co Vás zajímá?
Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční pobyty
Forenzní entomologie - přednáška
Harmonogram imatrikulací a promocí absolventů 2016/2017
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Vše, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
Nový měsíčník Za vědou představí akademiky i z netradičních stránek

TAČR

TAČR – Vývoj technologického zpracování ve vtě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků
  • Program TA – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
  • Řešitel Ing. Fuchs Martin
  • Spoluřešitel doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., KIn UHK
  • Doba řešení 1/2011 – 12/2014

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:16