Co Vás zajímá?
Seminář o matematickém vzdělávání | hostující přednášející
Informace k přijímacímu řízení do ak. roku 2018/2019
Seminář IQRF Alliance | účast zdarma | registrace do 27. 9. 2018
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Noc vědců 2018 na PřF UHK | přednášky | workshopy | věda v praxi
Užitečné informace pro všechny prváky na UHK
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy

Informace pro studenty

AKTUÁLNĚ: Informace k ubytování na kolejích pro budoucí 1. ročníky
Pokyny k ubytování - prezenční forma studia
Pokyny k ubytování - kombinovaná forma studia ("dálkaři")


Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativu související s uchazeči o studium a studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.Při každé návštěvě tohoto pracoviště se, prosím, prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

Zajišťuje veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům, vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům, vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a  zkouškách, doklady o ukončení studia, zajišťuje agendu související s přijímacím řízením a podává informace o přijímacím řízení, poskytuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru.

Pro platby za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 14990, konstantní symbol 0379.

Pro úhradu poplatků podle § 58 zákona o vysokých školách (poplatky na nadstandardní dobu studia a za další obor studia) je určen účet 35-2733582/0800, variabilní symbol 14666 (za nadstandardní dobu studia), resp. 14777 (za další obor studia).

Legislativa
Studijní a zkušební řád UHK
Stipendijní řád UHK
Disciplinární řád PřF UHK
Zajištění požární ochrany
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dokumenty
Přihlášení k tématu závěrečné práce - pro předposlední ročníky
Poplatky za administrativní a mimořádné úkony a služby PřF UHK
Zápisová vyhláška 2018/2019 - zimní semestr
 

Nové předpisy k vyměřování a odvolání k poplatkům za nadstandardní dobu studia (tzv. školné)
 
Od července 2014 se poplatky za nadstandardní dobu studia (tzv. školné) vyměřují podle Statutu UHK.
Rektorské výnosy 5/2013 a 5/2014 byly zrušeny.

Byla vydána nová Základní metodika pro posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatků spojených se studiem na fakultách a ústavu UHK.

 

Prospěchová stipendia
Zde naleznete seznam přiznaných prospěchových a mimořádných prospěchových stipendií za ak. rok 2016-17.
Ve smyslu Zákona č.111/1998 Sb. v platném znění, §69a, odst.3 je tímto rozhodnutí ve věci přiznání stipendia považováno za doručené.
Výplata se provádí na bankovní účet studenta – zkontrolujte si prosím, že máte v IS/STAG zadán svůj aktuální bankovní účet.
Termín výplaty je plánován na přelom listopadu a prosince 2016.
Částky stipendia se vypočítávají podle vzorce stanoveného ve Směrnici děkana 5/2016.

  

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 5.6.2018 14:30