Co Vás zajímá?
Přihlášky podávejte do 30. 7.
Vylepšete s námi PřF! Do 31. 8. můžete hodnotit výuku LS 2017
Podívejte se na fotky z otevření nové budovy PřF!
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
  25.10.2016

  Zahraniční středoškoláci na katedře fyziky

  Dne 21. 10. 2016 navštívili UHK studenti hradeckého Gymnázia Boženy Němcové spolu se studenty z Anglie a Německa, kteří se zde účastnili výměnného studijního programu.


  Dopoledne navštívili rektorát UHK a prohlédli si budovu univerzity, odpoledne byl pak pro ně připraven program na katedře fyziky PřF UHK vedený dr. Šlégrem, dr. Jezberou a Mgr. Veselým. Semináře byly vedeny v anglickém jazyce. 

  Studenti vyslechli přednášku o různých druzích záření, se kterými se dennodenně setkávají. Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami vlastností různých druhů ionizujícího a neionizujícího záření a studenti na vlastní oči viděli, že světelné záření nese energii, která může roztočit Crookesův mlýnek. Dozvěděli se, co je vidět v ultrafialovém záření, že radioaktivní záření kolem nás je všudypřítomné, a že dávka záření, kterou obdržíme, vzroste nejen když absolvujeme vyšetření na rentgenu, ale i po snědení banánu.

  Ve fyzikální laboratoři si vyzkoušeli 2 praktická fyzikální měření, speciálně pro ně připravená. První měřilo rychlost zvuku ve vzduchu a provádělo s pomocí 2 mikrofonů různě vzdálených od zdroje zvuku. Pomocí vhodného softwaru se zvuk zaznamenal a z grafu se odečetly doby dosažení zvuku k jednotlivým mikrofonů. Z rozdílů času a známé vzdálenosti mikrofonů dopočítali rychlost zvuku.
  Druhé měření bylo s hranolovým spektrometrem. Studenti pomocí spektrometru odečítali polohy spektrálních čar u heliové výbojky a s pomocí grafu určovali vlnové délky těchto čar. Pro porovnání sledovali i emisní spektra dalších výbojek. Obě měření si postupně provedli všichni studenti a samostatně zpracovali výsledky.
  Gymnázium Boženy Němcové hostilo letos již 20.ročník mezinárodního vědeckého semináře (International Science Seminar). Jedná se o týdenní výměnný pobyt a spolupráci studentů tří škol - kromě Gymnázia Boženy Němcové je zapojeno německé Siebold Gymnasium Wuersburg, anglická škola AKEQMS Lytham. Zahraniční studenti i učitelé jsou ubytováni v rodinách.

    

    • Více z Novinky

DSCN1324-(2) DSCN1333 DSCN1347-(2) DSCN1357-(2)

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 26.10.2016 7:38