Co Vás zajímá?
Nový projekt CIVIS
Didaktické semináře pro všechny zájemce
Erasmus+ na ak. rok 2017/2018 - podej přihlášku již nyní!
Praxe Erasmus+: kredity a zážitky v jednom!
PřF fakultou roku? Hlasujte do 28. 2.!
Jsi v Bc. programu? Vyjeď v létě do Japonska!
Maskot PřF UHK
Nové možnosti studia v Japonsku
Přednáška o výzkumu, přírodě a lidech Papui-Nové Guineji
Snídaně na děkanátu PřF
Přírodovědci z UHK pomáhají při výzkumu rakoviny
  23.01.2017 - 02.03.2017

  Letní škola na Kochi University of Technology

  Vypisujeme výběrové řízení na letní školu YOSAKOI Summer School na Kochi University of Technology v Japonsku pro studenty Bc. programů.  Přírodovědecká fakulta

  vyhlašuje výběrového řízení
  pro dva studenty
  na desetidenní pobyt na univerzitě
  Kochi University of Technology (KUT), Japonsko
  v rámci
  YOSAKOI Summer School
   
  Podmínky:
  - žadatel je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR nebo mu byl přidělen status uprchlíka nebo je občanem země, která se účastní Programu celoživotního učení,
  - žadatel je studentem prvního nebo druhého ročníku akreditovaného bakalářského studijního programu na Přírodovědecké fakultě UHK.
  - v době výjezdu nebude žadateli více než 30 let.
  - po celou dobu pobytu nesmí studium přerušit nebo ukončit.
  - hovoří plynně anglicky
  - bude řádně reprezentovat UHK

  Kritéria:
  Studijní prospěch, soulad studijního oboru, zapojení do aktivit, ročník studia, pořadí došlé přihlášky.
   
  Podrobnosti:
  Jedná se o 10denní speciální letní program.
  Termín: 4. 8. – 13. 8. 2017
  Program:  Traditional YOSAKOI dance festival,
  Laboratory tour at KUT
  The Japanese company tour etc. a další
  Detailní program je součástí PPT prezentace
   
   
   
  Další detaily:
  KUT zajistí a hradí letenky a ubytování


   
  Přihláška:
   Formulář u Mgr. Jany Novotné, referát pro mobility a zahraniční vztahy PřF, jana.novotna.2@uhk.cz
   
  do 01. 03. 2017 včetně.


   

 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 23.1.2017 16:55