Co Vás zajímá?
Nový projekt CIVIS
Didaktické semináře pro všechny zájemce
Erasmus+ na ak. rok 2017/2018 - podej přihlášku již nyní!
Praxe Erasmus+: kredity a zážitky v jednom!
PřF fakultou roku? Hlasujte do 28. 2.!
Jsi v Bc. programu? Vyjeď v létě do Japonska!
Maskot PřF UHK
Nové možnosti studia v Japonsku
Snídaně na děkanátu PřF
Přírodovědci z UHK pomáhají při výzkumu rakoviny
  24.10.2016

  Doc. Petr Bogusch na expedici v Ománu

  Expedice Omán - výzkum bezobratlých a plazů ve spolupráci se Střední zahradnickou a technickou školou Litomyšl

   

   Ve dnech 24.9. - 9.10.2016 se Doc. Petr Bogusch z katedry biologie PřF UHK zúčastnil společně s pedagogy SZTŠ Litomyšl Mgr. Janem Benešem a Mgr. Josefem Benešem a studentkou Pavlou Šiklovou expedice do sultanátu Omán.
  Expedice, kterou Doc. Bogusch organizačně připravil, měla za cíl zkoumat na vybraných lokalitách Ománu místní plazy a bezobratlé, zejména pak preference určitých druhů plazů na stanoviště a ohrožení některých druhů stavbou nových komunikací v zemi. Celkem se podařilo najít více než 40 druhů plazů a mnoho druhů bezobratlých, především motýlů, vážek, štírů a blanokřídlých. U většiny cílových druhů plazů bylo zjištěno minimální ohrožení, pouze u nápadného trnorepa Uromastyx thomasi byly objeveny jen málo početné populace na místech, kde druh dosud nebyl zaznamenán, a na tradičních lokalitách výskyt druhu nebyl potvrzen.

  O expedici bude Doc. Bogusch přednášet na semináři katedry biologie 16.11.2016 a dále pak na jiných akcích v budoucnu. 


    • Více z Novinky

DSC_0959 Expedice-Oman

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 24.10.2016 11:8