Nakladatelství Gaudeamus

Personální obsazení Prodejna odborné literatury Zásilkový prodej Adresa

O nakladatelství                         

      
Publikační činnost náleží ke stěžejním odborným aktivitám každé vysoké školy. Univerzita Hradec Králové má vlastní nakladatelství od roku 1991, zřízeno bylo na základě povolení MK ČR dne 15.1 1991 jako účelové zařízení zabezpečující ediční a vydavatelskou činnost. Za 25 let své činnosti vydalo více než 1500 titulů převážně odborné literatury a z hlediska počtu vydávaných titulů se řadí do první desítky nejproduktivnějších univerzitních vydavatelství u nás.  Do konce března roku 2016 zabezpečovalo vedle nakladatelských služeb a grafické úpravy textů také tisk. Od dubna roku 2016  je tisk zadáván externě, autoři tak mohou využít barevný tisk včetně nejmodernějších technologií.

Od 1. 4. 2016 se Nakladatelství Gaudeamus stalo součástí Univerzitní knihovny, která byla od počátku jeho nejbližším partnerem. Hlavním posláním Nakladatelství Gaudeamus (dále jen nakladatelství) je zajišťování stěžejních vydavatelských a nakladatelských služeb pro všechna pracoviště UHK, zejména jde o předtiskovou přípravu děl, návrhy obálek, komunikaci s tiskárnou, veškerá agenda ISBN a ISSN, prodej a propagace odborných textů a monografií.

Hlavním posláním univerzitních nakladatelství je vydávat odbornou literaturu, ale také šířit výsledky vědy a výzkumu a spolupodílet se na pěstování vzdělanosti jako prvořadé priority. Vydávané tituly jsou zdrojem poznání pro studenty, absolventy i akademické pracovníky, ale také jedinečným nástrojem pro komunikaci s veřejností.

Specifikem vydávání akademických publikací je to, že se tisknou často v malých nákladech, přesto ale s velkou péčí. Ve srovnání s naučně-populární literaturou vyžadují mnohem odbornější a často složitější redakční práci, díky náročnější struktuře, bibliografickým odkazům, grafům, rejstříkům i cizojazyčným resumé. To samozřejmě klade zvýšené nároky nejen na nakladatelskou práci, ale také na autory samotné. Pro informaci o publikacích můžete využít náš

Kontakty 

Personální obsazení

PhDr. Marie Otavová

ředitelka Univerzitní knihovny
t: + 420 49333 1323
a: budova A, kancelář 2 200

Jitka Beránková

odborná referentka Nakladatelství Gaudeamus
t: + 420 49333 1321
a: budova A, kancelář 2 220

Luděk Joska

grafik Nakladatelství Gaudeamus
t: + 420 49333 1321
a: budova A, kancelář 2 220

Prodejna odborné literatury

Renáta Dvořáková 

prodejna odborné literatury a reklamních předmětů 
t: +420 49333 1326
a: budova A, vestibul Univerzitní knihovny

 Zásilkový prodej

Jitka Beránková

odborná referentka Nakladatelství Gaudeamus
t: + 420 49333 1321
a: budova A, kancelář 2 220                        

Adresa 

Univerzita Hradec Králové
Nakladatelství Gaudeamus
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové