O katedře

Na katedře politologie vyučujeme bakalářský obor Politologie a dva specifické navazující magisterské obory Politologie – africká studiaPolitologie – latinskoamerická studia.  Všechny obory lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Nabízíme i doktorské studium oborů Africká studia a Latinskoamerická studia.

V bakalářském stupni studenti získají znalosti mj. o politických systémech, politickém myšlení, mezinárodních vztazích či evropské integraci. V navazujících magisterských oborech se pak specializují na africká či latinskoamerická studia a získají tak unikátní politologické vzdělání orientované na zásadní mimoevropské regiony.  Výuka zahrnuje např. vybrané otázky z geopolitiky, antropologie, řešení konfliktů, teorií nedemokratických režimů či rozvoje. Doktorské programy jsou zaměřené na výzkum daných teritorií s cílem aplikovat teoretické poznatky z vybraných výzkumných oblastí politologie na africkou či latinskoamerickou oblast.

Všem studentům zároveň nabízíme jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí. V rámci tradičních výměnných pobytů Erasmus studenti vybírají z více než 40 univerzit v celkem 16 zemích od Norska přes Rumunsko až po Portugalsko, v mimoevropských destinacích pak nabídka zahrnuje téměř 60 univerzit ve více než 30 zemích světa (např. Ghana, Jižní Korea či Bolívie). Studenti vyjíždějí do zahraničí také na odborné stáže mj. v kancelářích CzechTrade či vybraných zastupitelských úřadech ČR. Jen v akademickém roce 2018/2019 vycestovalo do zahraničí 62 našich studentů.

V oblasti vědy a výzkumu se zaměřujeme na témata jako je demokracie, volební chování, politické instituce, mezinárodní bezpečnost, vnitrostátní konflikty či indigenistická hnutí v Latinské Americe. Zároveň dlouhodobě řešíme vědecké projekty GA ČR, naši výzkumníci provádějí terénní výzkumy v Africe i Latinské Americe a publikují v prestižních světových odborných časopisech. Jeden také sami vydáváme: Modern Africa: History, Politics and Society.

Naši absolventi dlouhodobě nacházejí uplatnění v institutích státní správy (Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády, zastupitelské úřady a další), soukromém sektoru (firmy působící na českém trhu i v zahraničí), médiích či nevládních organizacích. Znalosti domácích a evropských politik či fungování veřejných institucí, analytické dovednosti, jazyková vybavenost a schopnost efektivně řešit komplexní problémy jim na trhu práce poskytují přidanou hodnotu oproti ostatním uchazečům.