Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Těšíme se navás na Nábřeží vysokých škol :-)
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP
  30.01.2017 - 01.04.2017

  Přijímací řízení 2017/2018

  Ústav sociální práce UHK zveřejňuje aktuální informace pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018.

  Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové vypisuje pro akademický rok 2017/2018 přijímací řízení pro následující studijní obory:
  Bakalářské studium
  Sociální práce - prezenční forma, kombinovaná forma, standardní doba studia 3 roky
  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností - prezenční forma, kombinovaná forma, standardní doba studia 3 roky
  Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma, standardní doba studia 3 roky
  Navazující magisterské studium
  Sociální práce - prezenční forma, kombinovaná forma, standardní doba studia 2 roky
   
  Přihlášky ke studiu se podávají do 31. 3. 2017. Způsob podání přihlášky: Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou (formulář dostupný na webových stránkách ústavu).


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 30.1.2017 12:25