Co Vás zajímá?
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK
Letní škola pro zahraniční studenty
VIDEO: Připomeňte si letošní ročník Akademik runu
Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům UHK
Ministr zahraničních věcí navštívil UHK

Univerzitní sportovní klub - USK

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové je univerzitní subjekt, který bude prezentovat svoji činnost a zaměření nejen na Univerzitě Hradec Králové, ale předpokládá rozšíření činnosti a spolupráce i na ostatní univerzity v Hradci Králové. Konkrétně na Universitu Karlovu (Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta) a Universitu obrany Brno (Fakulta vojenského zdravotnictví).

Hlavní poslání Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové jsou dány „Statutem Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové“ a „Dlouhodobým záměrem Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové“, které vychází ze Statutu a Dlouhodobého záměru Univerzity Hradec Králové.

Jedním z hlavních cílů Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové je podpora zdravého životního stylu a šíření osvěty v této oblasti, zvyšování zdravotně orientované zdatnosti, šíření povědomí o jejím významu, eliminace zdravotních oslabení vznikajících vlivem hypokineze a kompenzačně relaxační působení nabízených sportovních a pohybových aktivit.

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové zastává i vzdělávací funkci formou školení, seminářů, přednášek, workshopů, kulatých stolů v oblasti výchovy ke zdraví, wellness a fitness. V této oblasti úzce spolupracuje s Akreditačním střediskem (AKRES) při Katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Akce tohoto charakteru jsou plánovány nejen pro studenty a akademické pracovníky hradeckých univerzit, ale i pro širokou veřejnost.

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové realizuje odborné tělovýchovné služby, poradenskou a konzultační činnost v oblasti pohybových aktivit ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK Hradec Králové a Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Jedná se o spolupráci v oblasti zátěžové fyziologie, kineziologie a fyzioterapie. Zajišťuje též pohybové aktivity a sportovní poradenství pro studenty se zdravotním omezením.

Mgr. Tomáš Roztočil
předseda Univerzitního sportovního klubu UHK

www.usk.cz

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 20.6.2015 21:11