Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Univerzitní sportovní klub - USK

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové je univerzitní subjekt, který bude prezentovat svoji činnost a zaměření nejen na Univerzitě Hradec Králové, ale předpokládá rozšíření činnosti a spolupráce i na ostatní univerzity v Hradci Králové. Konkrétně na Universitu Karlovu (Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta) a Universitu obrany Brno (Fakulta vojenského zdravotnictví).

Hlavní poslání Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové jsou dány „Statutem Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové“ a „Dlouhodobým záměrem Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové“, které vychází ze Statutu a Dlouhodobého záměru Univerzity Hradec Králové.

Jedním z hlavních cílů Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové je podpora zdravého životního stylu a šíření osvěty v této oblasti, zvyšování zdravotně orientované zdatnosti, šíření povědomí o jejím významu, eliminace zdravotních oslabení vznikajících vlivem hypokineze a kompenzačně relaxační působení nabízených sportovních a pohybových aktivit.

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové zastává i vzdělávací funkci formou školení, seminářů, přednášek, workshopů, kulatých stolů v oblasti výchovy ke zdraví, wellness a fitness. V této oblasti úzce spolupracuje s Akreditačním střediskem (AKRES) při Katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Akce tohoto charakteru jsou plánovány nejen pro studenty a akademické pracovníky hradeckých univerzit, ale i pro širokou veřejnost.

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové realizuje odborné tělovýchovné služby, poradenskou a konzultační činnost v oblasti pohybových aktivit ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK Hradec Králové a Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Jedná se o spolupráci v oblasti zátěžové fyziologie, kineziologie a fyzioterapie. Zajišťuje též pohybové aktivity a sportovní poradenství pro studenty se zdravotním omezením.

Mgr. Tomáš Roztočil
předseda Univerzitního sportovního klubu UHK

www.usk.cz

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 20.6.2015 21:11