Studetský klub Salaš

Již více než deset let poskytuje studentský klub Salaš prostor zajímavému a pestrému prožívání volného času a setkávání hradeckých vysokoškolských studentů.

Spektrum činností je rozmanité – od sportovních aktivit přes společné výlety během akademického roku či o prázdninách po setkávání ve společenství mladých lidí či společenství modlitby. K dispozici je útulná čajovna a klubovna v Novém Adalbertinu.

Páteří salašnického týdne je středeční večer, který začíná pravidelně o půl osmé slavením mše v tradičním akademickém kostele Panny Marie na Velkém náměstí, pokračuje různým programem a aktivitami, například přednáškami či besedami se zajímavými hosty, koncertem, divadelním představením či společným večerem s mexickou či podkrkonošskou kuchyní. Mezi naše tradiční hosty patří například Tomáš Halík či Václav Malý.

Od roku 2010 je studentský klub členem celostátního Vysokoškolského katolického hnutí a úzce spolupracuje s Akademickou duchovní službou při královéhradecké diecézi. I když jsou klub a jeho aktivity přednostně orientovány na studenty, kteří věří ve Vzkříšeného Krista ve společenství katolické církve, je ekumenicky otevřený nejen křesťanům jiných tradicí, ale i všem hledajícím či zájemcům o duchovní život a činnosti, které studentský klub organizuje.


Více informací o akcích studentského klubu Salaš najdete na facebookové stránce klubu.
 

 
-------

Poslední akcí studentského klubu Salaš v tomto akademickém roce bude Slavnostní mše svatá, která připomene letošní 700. výročí narození Karla IV. Mše proběhne 11. května 2016 od 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí a bude ji celebrovat královehradecký biskup Jan Vokál. Poté proběhne v prostorách Nového Adalbertina přednáška P. Tomáše Petráčka na téma Karel IV. a jeho duchovní tvář.

Mše svatá je i poděkováním za celý akademický rok. Mnohokrát všem děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.

Tereza Koubková
Místopředsedkyně KAK Salaš
 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 28.4.2016 11:45